Dorpsbudget in Sleen nuttig besteed

Dorpsbudget in Sleen nuttig besteed

Dorpen en wijken kunnen een dorps- of wijkbudget aanvragen. Hiermee ondersteunt de gemeente dorpen en wijken om naar eigen inzicht activiteiten en/of projecten te ondersteunen. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp of de wijk. De aanvraag verloopt via Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn.

Om te kijken wat er zoal leeft in het dorp schrijft het bestuur van dorpsbelangen jaarlijks een enquête uit met het verzoek om met ideeën te komen. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt door de inwoners van Sleen. Als de aanmeldingstermijn is verstreken worden alle ideeën geïnventariseerd en kan de balans worden opgemaakt.

Dorpskerk

Bijdrage dorpsbudget Dorpskerk
De afgelopen jaren zijn er in Sleen al vele ideeën gerealiseerd met geld uit het dorpsbudget, zo ook onlangs voor de Dorpskerk. Het bestuur van de Protestantse Gemeente Sleen heeft namelijk een bijdrage gekregen in de kosten van de aanschaf van apparatuur voor het in beeld en geluid uitzenden van rouw/trouw/kerkdiensten/concerten en andere bijeenkomsten.

Door middel van onderstaande reactie van het kerkbestuur wordt de waardering voor bovengenoemde actie uitgesproken:
Van de secretaris van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn ontvingen we het mooie bericht dat we uit het Dorpsbudget 3200 euro toegekend hebben gekregen voor de kosten van de camera in de Dorpskerk. We zijn daar heel blij mee. Fijn dat zoveel mensen hiervoor hebben gestemd en als u dat was, onze hartelijke dank. Mooi dat we alle rouw/trouwdiensten, kerkdiensten, concerten en andere bijeenkomsten nu kunnen vastleggen en toegankelijk hebben voor mensen die niet naar het gebouw zelf kunnen komen. We weten inmiddels dat er vanuit letterlijk alle delen van de wereld wordt ingelogd en wordt meegekeken en meebeleefd. Alle waardering voor de vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

 

Naar archief