Open dag Praktijk Mérlinde in Sleen

Open dag Praktijk Mérlinde in Sleen

Praktijk Mérlinde is afgelopen week verhuisd van Nieuw-Amsterdam naar Sleen. Om het te vieren heeft eigenaar Marjon Boezen afgelopen vrijdag een open dag gehouden. Veel geïnteresseerden kwamen haar nieuwe praktijkruimte aan De Koepen 4 bekijken.

Marjon is jeugdwerker en doet de opleiding beeldende therapie aan NHL Stenden in Leeuwarden. Ze helpt jongeren (maar dit kunnen ook ouderen zijn) die op wat voor manier dan ook vastlopen in het leven.

Voorbeelden zijn vastgelopen rouw,  onzekerheid, opgroei- en opvoedproblemen, ervaringen waar iemand erg last van heeft.

Praktijk Mérlinde 4.jpg
Marjon gebruikt het beeldend werken, maar heeft ook opleiding en ervaring in Acceptance and Commitment Therapy, oplossingsgerichte gespreksvoering en EMDR.

De opening van de praktijk viel samen met de Week van de Vaktherapie. Vanwege haar studie hield ze die dag een presentatie voor zorgprofessionals over de door haar ontwikkelde producttypering voor kinderen met gecompliceerde rouw en Open Huis voor belangstellenden.


Voor meer informatie zie www.praktijkmerlinde.nl.

Naar archief