Sleen: onderhoud aan bossingels en laanbomen

Sleen: onderhoud aan bossingels en laanbomen

Vanaf oktober 2021 tot maart 2022 gaat de gemeente Coevorden laanbomen en bossingels onderhouden. De werkzaamheden bestaan uit snoeien van laanbomen langs wegen en het onderhoud van bossingels. In de bossingels worden waar mogelijk nieuwe struiken ingeplant.

Bossingels
Het onderhoud zal bestaan uit het kappen van bomen en struiken. Ongeveer 30% van de beplanting wordt uit de bossingels verwijderd. Dit betekent dat de overblijvende beplanting weer voldoende groeiruimte heeft om goed uit te kunnen groeien. In de loop van de jaren zijn er in diverse bossingels struiken verdwenen. Om de biodiversiteit te vergroten en de landschappelijk waarde te herstellen worden in deze bossingels nieuwe inheemse struiken aangeplant. Het gaat onder andere om deze soorten: meidoorn, hulst, sleedoorn, Gelderse roos, vuilboom en hazelaar.

Laanbomen
Het onderhoud zal vooral bestaan uit het weghalen van dood hout in de kronen. Van de jongere laanbomen worden de onderste takken verwijderd zodat ze op termijn geen overlast veroorzaken voor het verkeer. Enkele bomen die niet meer gezond zijn en een gevaar vormen voor de omgeving worden gekapt.

Locaties onderhoud bossingels Sleen: Anssenstraat, Begraafplaats Sleen, Meulenakker, Vennebroekstraat.

Locaties onderhoud laanbomen Sleen: Groningerweg, Menso Altingstraat, Brink, Polweg, De Koepen.

Naar archief