Waarderingssubsidie voor kleine clubs

Waarderingssubsidie voor kleine clubs

Veel kleine culturele instellingen en verenigingen hebben schade ondervonden door corona en de coronamaatregelen in 2020 en 2021. De gemeente Coevorden wil met de subsidie van €300,- kleine culturele instellingen en verenigingen een steuntje in de rug geven.

Voor wie?
De waarderingssubsidie is voor muziek-, zang-, toneel- en cultuurhistorische instellingen. En andere kleine instellingen of verenigingen die actief zijn op kunst en cultuur.  

Voorwaarden
De instelling/vereniging moet voldoen aan onderstaande kenmerken:
a: de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging;
b: de instelling is een muziek-, zang-, toneel-, cultuurhistorische instelling of andere kleine instelling actief op kunst en cultuur gevestigd en actief in de gemeente Coevorden;
c: de instelling organiseert culturele en erfgoed activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie en;
d: de instelling valt niet in de categorie ‘grote instellingen’.

Lees verder op de website van de gemeente Coevorden.

Naar archief