Gezinshuis De Schaapstreek in Sleen

Gezinshuis De Schaapstreek in Sleen

In hun boerderij aan de Schaapstreek 2 in Sleen hebben Hettie Aardema en René Timmer sinds 1 augustus een gezinshuis. Het gezinshuis heet ‘De Schaapstreek’, naar de naam van de straat waaraan het staat.    

Wat is een gezinshuis?
In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

Gezin als basis
Als het thuis niet meer lukt, wordt soms tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Hettie en René zijn ervan overtuigd dat deze kinderen het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien, en niet binnen een zorginstelling. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. En om volop mee te doen in de maatschappij en zo weer zelfvertrouwen op te bouwen. Uitgaande van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ieder kind is immers uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten. Gezinshuis De Schaapstreek heeft plaats voor 4 kinderen.

 

Gezinshuisouders maken het verschil
In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Hettie werkt naast haar rol als gezinshuisouder als verpleegkundig specialist in de psychiatrie. René heeft bijna 25 jaar gewerkt als docent en leidinggevende in het voortgezet (speciaal) onderwijs en is nu fulltime gezinshuisouder.

Wat maakt gezinshuis De Schaapstreek bijzonder?
Gezinshuis De Schaapstreek is een Simba Familiehuis. Dit betekent dat er altijd gestreefd wordt naar versterking van de familieband, het ‘systeem’, en het netwerk van de ouders. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen niet alleen in het gezinshuis wonen, maar dat er ook voor 12 uur in de week een familiebegeleider aan de ouders verbonden is. 

Deze familiebegeleider werkt samen met de ouders toe naar een terugplaatsing naar die ouders, óf naar een zo groot mogelijke rol van de ouders in de opvoeding van hun kinderen. Er wordt geprobeerd binnen 2 jaar een terugplaatsing te realiseren. De begeleiding van Hettie en René is dus niet alleen gericht op de kinderen, maar ook op de ouders en het netwerk.

Integreren is belangrijk
Het is belangrijk dat de kinderen, die tijdelijk in het gezinshuis wonen, zoveel mogelijk integreren in de gemeenschap. Dus in het dorp Sleen naar school gaan, naar de sport, vriendjes en vriendinnetjes. Als u als lezer tips voor Hettie en René heeft om deze integratie te bevorderen horen zij dat graag.

Hettie&René.jpg

Meer informatie?
Als u nadere informatie wilt, vragen of tips heeft kunt u contact opnemen via de website www.deschaapstreek.nl, een e-mail sturen naar gezinshuisdeschaapstreek@gmail.com, óf het contactformulier op de website invullen.        

Naar archief