Sleen is weer bij de tijd

Sleen is weer bij de tijd

De klok die vanaf 2003 op het trambrinkje in Sleen de tijd aangaf, vertoonde het laatste jaar regelmatig haperingen. In eerste instantie kon men met vrijwilligers nog wel de problemen oplossen, maar nu kwam er een eind aan. De klok is inmiddels verwijderd.

In september 2003 is er een klok voor op het trambrinkje geschonken door supermarkt Kortwijk. Regelmatig vertoonde de klok het laatste jaar haperingen maar konden we het steeds nog verhelpen.

Eind 2020 bleek de klok definitief niet meer goed te functioneren en is hij door Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn verwijderd. "Omdat de wandelroutes op het trambrinkje starten vonden we dat er een nieuwe klok moest komen", aldus het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn. "We hebben contact gezocht met Bea Kortwijk, omdat de klok destijds door haar was geschonken. We wilden allereerst haar mening weten en of zij bereid was om wederom een bijdrage te doen. Direct in het gesprek gaf zij aan hier mee in te stemmen en zegde een aanzienlijk bedrag toe."

Trambrinkje Klok1

"We hebben daarna de grotere bedrijven in en rond het trambrinkje gevraagd of zij ook een bijdrage wilden doen. Ondanks de corona perikelen werd hierop door de meesten positief geantwoord. Ook zijn er nog een paar verenigingen gevraagd voor een bijdrage. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we eind januari een nieuwe klok konden bestellen."

De klok is afgelopen donderdag geplaatst en vrijdag zijn de werkzaamheden afgerond. Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn hoopt wederom weer 15-20 jaar bij de tijd te zijn op het trambrinkje.

Trambrinkje Klok2

Hoofdsponsor:
Albert Heijn Klaver Kortwijk

Mede sponsoren:
Makelaardij De Flinten
IJsvereniging “Voorwaarts”
Speeltuinvereniging “Kindervreugd”
Bakkerij Schepers
Reinders bloemen en planten
Zwanenburg Makelaardij
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Pizzeria Venezia
Yoga Lotusbloem

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn wil alle gulle gevers bedanken voor hun bijdrage.

Foto's: Tienus Mepschen

Naar archief