Stemmen in Sleen en directe omgeving

Stemmen in Sleen en directe omgeving

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De volgende verkiezingen voor de tweede kamer zijn op 17 maart 2021. In verband met COVID-19 zijn er aangepaste regels van toepassing.

Veilig stemmen
De gemeente Coevorden doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Zo gelden er op alle stembureaus strikte hygiëneregels en zijn er maatregelen getroffen. Zoals: looproutes, kuchschermen, handgel en 1,5 meter stickers.

Vrijwilligers op de stembureaus letten er op dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Op elk stembureau is een extra vrijwilliger aanwezig om alles in goede banen te leiden. Samen met uw stempas ontvangt u een gezondheidscheck van het RIVM. Lees deze goed door voordat u gaat stemmen. 

Vervroegd stemmen
Op de dag van de verkiezingen, woensdag 17 maart, zijn in Coevorden 25 stembureaus open. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn er verspreid door de gemeente 6 stembureaus open. Dit noemen we 'vroegstembureaus'. Vroegstembureaus zijn, net als de gewone stembureaus, open van 07.30 tot 21.00 uur. Ze zijn voor alle kiezers geopend, maar vooral bedoeld voor kwetsbare en oudere kiezers.

Lijst met stembureaus

  • Sleen en Diphoorn: MFC De Brink, Sleen. Op 16 en 17 maart geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur.
  • Noord-Sleen: Restaurant Wielens, Noord-Sleen (was voorheen obs de Vlinderhof). Op 17 maart geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur.
  • Erm en Achterste Erm: Pizza & Pastabar Route34, Erm. Op 17 maart geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Verkiezingen4
archief: SleenWeb

Briefstemmen
In de laatste week van februari ontvangen alle stemgerechtigden van 70 jaar en ouder een zogenoemde stempluspas en een overzicht van alle stemlokalen.
Ongeveer een week later volgt een enveloppe met een briefstembiljet, een uitleg en een retourenveloppe om de briefstem op te kunnen sturen. U maakt zelf de keuze of u per brief gaat stemmen of toch uw stem in persoon uitbrengt in een stemlokaal.

Briefstem opsturen
Als u per brief gaat stemmen, kunt u in de meegestuurde instructie lezen hoe dat in zijn werk gaat. Uiteindelijk stuurt u uw briefstem, samen met uw ondertekende stempluspas terug in de retourenveloppe.

Retourenveloppe kwijt of niet ontvangen? Stuur uw briefstem en uw ondertekende stempluspas dan zonder postzegel naar:
Briefstembureau van de gemeente Coevorden
Antwoordnummer 225
7740 VB Coevorden

U kunt uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart - vóór de brievenbus gelicht is - opsturen. Daarna kunt u een briefstem alleen nog afgeven. Dat kan alleen op het gemeentehuis. 

Stemmen in persoon
Wilt u uw stem toch liever in persoon uitbrengen? Dan gaat u met uw stempluspas én een identiteitsbewijs (op 17 maart 2021 maximaal 5 jaar verlopen) naar één van de stembureaus.  

Naar archief