Verbinding alle dorpen en cultuuruitingen

Verbinding alle dorpen en cultuuruitingen

De gemeente Coevorden is vanaf eind augustus 2021 tot en met 2022 culturele gemeente van Drenthe. De plannen voor Coevorden Culturele Gemeente 2021-2022 krijgen steeds meer vorm onder aanvoering van Roelie Lubbers-Hilbrands uit Noord-Sleen.

Het kernteam Culturele Gemeente is op zoek naar belangstellenden die in een werkgroep zitting willen nemen om de activiteiten omtrent Opening Culturele Jaar en het Cultuur- en verhalenpad tot een succes te maken. Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich via de e-mail melden: culturelegemeente@coevorden.nl. Alle activiteiten en informatie zijn te vinden op www.cultureelcoevorden.nl.

Vanuit het noordelijkste puntje in de gemeente Coevorden, De Kiel, trekt een stoet door de hele gemeente op naar de stad Coevorden.

De datum zal zaterdag 28 augustus 2021 zijn. In de stad Coevorden worden dan de garnizoensdagen georganiseerd met diverse festiviteiten en re-enactments. Dit gebeuren kan plaatsvinden met de inachtneming van de 1,5 meter regelgeving, mocht dat dan nog van kracht zijn.

Verbonden in verhalen2Het idee van de stoet:
De stoet start in alle vroegte op de heide bij De Kiel als de witte wieven nog zichtbaar zijn. In elk dorp dat gepasseerd wordt, haken meer mensen aan.

Lied als flash mob:
In elk dorp zingen twee mensen een couplet van een lied. In dat couplet bezingen ze typische kenmerken van dat dorp. We beginnen in De Kiel met twee mensen. In Schoonoord haken de volgende twee  mensen aan, zodat er al een koor van vier mensen ontstaat en het lied twee coupletten heeft. Uiteindelijk ontstaat er een lied waarin de hele gemeente wordt bezongen door een groot koor bestaande uit inwoners van alle dorpen. Het zou mooi zijn als de coupletten op verschillende manieren door jong en oud worden uitgevoerd: In jazzy stijl, in rap vorm door jeugd, in een rock versie, etc.

Herauten en boerhoorns:
Graag nodigt de organisatie herauten met boerhoorns uit (een stuk van de route) mee te trekken en door middel van het blazen op de boerhoorns de mensen in de dorpen te laten weten dat de culturele stoet in aantocht is

Kunstwerk:
De organisatie nodigt elk dorp uit een kunstwerk op een paneel van 50x50cm te maken voorafgaand aan de dag van de opening. Dit kan door meerdere kunstenaars of door één iemand uit het betreffende dorp. Op een kar wordt een hele grote ezel met een frame geplaatst. Tijdens de stoet wordt bij de passage van elk dorp een kunstwerk toegevoegd aan het paneel. In het kunstwerk dient het dorp zich te presenteren. Op het kunstwerk staat de naam van het dorp vermeld maar niet de naam van de kunstenaar(s).

Kanonschot:
In Coevorden wordt aan het eind van de dag het lied gezongen en het totale kunstwerk onthuld. De burgemeester zal daarna met een kanonschot het culturele jaar openen.

Streaming en vlogs:
De hele dag wordt gestreamd en via internet uitgezonden of via bijvoorbeeld ZO!34. Daarnaast worden vloggers uitgenodigd de stoet te volgen en verslag te doen van het geheel. Van de dag wordt een samenvatting gemaakt en gedeeld op internet via de socials.

Het idee kan mogelijk uitgebreid worden met een dans en/of een orkest/band. In elk dorp sluiten twee dansers en muzikanten aan.

Wat verwachten we van u?
Het kernteam van culturele gemeente Coevorden coördineert het geheel. "We willen deze opening graag in nauw overleg met de inwoners van de dorpen organiseren. We stellen voor dat er een werkgroep wordt gevormd die bestaat uit één of twee contactperso(o)n(en) per dorp. Dat kan een vertegenwoordiger zijn van uw organisatie maar mag vanzelfsprekend ook een andere enthousiasteling zijn."

De taken van de contactpers(o)on(en) per dorp zijn:

  •    Zorgen voor een schrijver van het couplet van het lied (circa 4-6 regels);
  •    Zorgen voor twee zangers/zangeressen;
  •    Zorgen voor één of meerdere kunstenaars die het kunstwerk gaan maken;
  •    Eventueel zorgen voor herauten en andere ideeën die bijdragen aan de veelzijdigheid van de stoet.
Naar archief