Politieberichten december

Politieberichten december

Ook de politie heeft inmiddels het jaar 2020 afgesloten. Het was een bijzonder jaar door de invloed van het coronavirus. In december waren er toch weer de nodige calamiteiten in Sleen en directe omgeving. Wijkagent Bonhof heeft de feiten weer op een rijtje gezet.

 • In een periode van enkele maanden zijn in de buurt van de Oldengaerde/Vennebroekstraat/Oosterbroekstraat in Sleen een aantal katten vermist. Mogelijk dat iemand in deze buurt een hekel heeft aan katten en die katten wegmaakt. Deze persoon maakt zich schuldig aan vernieling. Bij deze een oproep om de katten met rust te laten en aan de eigenaren om op hun katten te letten.
 • In de periode van 4 op 5 december werden een aantal brievenbussen in Sleen van hun plaats gehaald en ergens anders in een tuin achtergelaten. De brievenbussen werden elders in tuinen aangetroffen en zijn weer bij hun eigenaar gebracht.
 • Op donderdag 10 december vond een aanrijding plaats op de N34 bij Erm. Betrof een kop staart aanrijding tussen drie voertuigen. Er was daar sprake van filevorming en dat had de achterste bestuurder te laat opgemerkt. De auto’s werden door de takelauto afgevoerd. Er waren geen gewonden.
 • In de periode van 10 op 13 december werd er ingebroken in een woning aan de Veldakkers in Sleen. Er werd niets vermist. Een buurtonderzoek leverde geen bruikbare signalen op.
 • Op 16 december kreeg de politie een melding van insluiping in Sleen. De avond ervoor had de bewoonster geluiden gehoord en de volgende morgen bleek er een verbogen veiligheidshaak aan het kozijn te zitten. Mogelijk heeft men wat geprobeerd. Gelukkig was men niet binnen geweest. Uit een buurtonderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
 • Op 17 december kreeg de politie de melding dat er een verdachte man rondliep in de buurt van de Markeweg in Noord-Sleen. De man werd niet aangetroffen.
 • Op zaterdag 19 december kwam de melding  bij de politie binnen van een zwerver in de bosjes van de Haarstdiek in Sleen. Spelende jeugd was op een tentje gestuit bij het spelen in die bosjes. Later werd er niemand meer aangetroffen.
 • Op 22 december vond op de T-kruising Horstingerend met Achterste Erm in Erm een aanrijding plaats. Gelukkig bleef het bij materiële schade.
 • In de kerstnacht van 25 december werden er suikerbieten geladen rond de Zetelveenweg. De fabriek draait gewoon door. Vooral bij de eerste bakken bieten in de vrachtauto geeft dat lawaai. Daar kwamen de klachten ook over binnen.
 • In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een groepje jeugd aan de Heirweg/Entingestraat de afzethekjes van de glasvezel grondwerkers geprobeerd weg te slepen en werden de hekken rondom het materiaal uit elkaar getrokken. Een vuilniscontainer werd ook weggesleept. Door tussenkomst van een voorbijganger werden de spullen met rust gelaten en gingen de “mannen” er op de fiets vandoor.
 • Op 28 december kreeg de politie de melding van hulp geroep rond de carpoolplaats in Noord-Sleen. Later bleek het om een ruzie te gaan tussen broers, waarbij de familie de zaak kwam sussen.
 • Tussen Kerst en oud en nieuw kwamen er een aantal klachten over het afsteken van vuurwerk. Er werd wel op gesurveilleerd, maar de pakkans in een bebouwde kom is erg klein.
 • Op 29 december werd melding gedaan van onveilig rijden op de N381. Uiteindelijk kon de bestuurder worden gecontroleerd. Hij was ver over de 80 jaar en bleek eigenlijk niet meer goed in staat met een auto naar behoren en veilig te kunnen rijden. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Uiteindelijk  een opluchting voor de hele familie.
 • De oudjaarsdag en avond verliepen in de wijk Sleen/Zweeloo rustig. Er werd helaas toch wel vuurwerk afgestoken. Daarover kwamen ook klachten binnen. Ook over het carbidschieten kwamen enkele klachten. De klachten van vuurwerk in de nacht konden helaas niet in behandeling genomen worden. Door prioriteit te stellen bij politieoptreden bij zwaardere incidenten zoals branden en ruzies en relletjes kwam de politie niet tot daadwerkelijk optreden tegen het afsteken van vuurwerk. Gelukkig bleven ongelukken uit.

Ook deze maand zijn weer een aantal aangiftes van internetfraude gedaan. De aangevers/slachtoffers werden voor bepaalde bedragen opgelicht. De internet aangifte werd via www.politie.nl gedaan.

Verder waren er  deze maand een aantal politiebemoeienissen met betrekking tot burenruzies, relatieproblemen/huiselijk geweld, geluidsoverlast (veel overlast meldingen op het Ermerstrand) of andere overlast en hulpverleningen. Vanwege privacy kunnen deze niet worden genoemd.

Bereikbaarheid politie
Wijkagent voor het gebied Sleen/Zweeloo (de oude gemeenten Sleen en Zweeloo).
U kunt me bereiken via het algemene politienummer 0900-8844 vragen naar de wijkagent Bonhof. (U wordt doorverbonden met mij of men maakt een belbericht voor mij). In noodgevallen altijd 112 bellen (lees dringende zaken).
Mijn e-mailadres is: hans.bonhof@politie.nl

U kunt altijd anoniem meldingen doen bij 0800-7000 of melden via www.meldmisdaadanoniem.nl.

De politie Drenthe op internet: www.politie.nl.

Naar archief