Waaraan moet het dorpsbudget besteed worden?

Waaraan moet het dorpsbudget besteed worden?

Ook in 2020 heeft Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn een dorpsbudget van de gemeente Coevorden ontvangen. Er is maar liefst 17.000 euro te besteden voor ''dorpsaangelegenheden''. Wie heeft er een idee om het geld te besteden. Tot 31 januari 2021 kan men een idee inleveren.

DORPSBUDGET 2019
De volgende zaken zijn gerealiseerd:
- Bankje Haarstdiek/Zetelveenweg
- Bankje Hellingenweg/Haarstdiek. Bestaande bankje wordt opgeknapt.
- Vogelhuisjes
- Aanschaf Smiley, is geleverd. Moet nog ingeregeld worden met de leverancier
- Wandelroutekaarten
- Geld t.b.v. aanschaf frees dorpstuin Diphoorn
- Verlichting voetpad tussen sportvelden is in behandeling. We hebben een offerte van de gemeente ontvangen en het zal uit het budget kunnen worden gerealiseerd.
- Vogelkijkhut in behandeling

DORPSBUDGET 2020
Wederom is er een dorpsbudget ontvangen. Ook nu vraagt Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn u weer om met voorstellen te komen. Dit kan tot 31-01-2021 door middel van het invullen en inleveren van onderstaande antwoordstrook. In te leveren bij: Roel Noordhuis, Bannerschultestraat 22, 7841 AD Sleen. U kunt het ook mailen naar: dorpsbelangen@sleen.nu

(Er is een totaalbedrag van € 17.000,00 te besteden. € 3.000,00 is gereserveerd voor vergaderingen werkgroepen, onderhoud en keuring toestellen beweegtuin en verzekering en onderhoud AED’s). 

Als u geen lid bent van dorpsbelangen stelt het bestuur het erg op prijs als u dat alsnog wordt. De contributie bedraagt 5 euro op jaarbasis.  

Klik hier om de antwoordstrook te downloaden

 

 

Naar archief