Laatste weekendafsluiting N34

Laatste weekendafsluiting N34

Door een wijziging in de planning wordt de laatste afsluiting die nodig is voor het project eerder uitgevoerd in 2021. De tijdelijke doorsteken en weefvakken op de N34 worden verwijderd. Voor deze werkzaamheden is de N34 dicht tussen de Frieslandroute (N381) en de Rondweg Emmen (N391) van vrijdag 15 januari 18:00 uur tot en met maandag 18 januari 06:00 uur.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Vooruitblik afrondende werkzaamheden
Na de weekendafsluiting van 18 januari rijdt het verkeer nog steeds over één rijstrook per rijrichting over de nieuwe rijbaan van de N34. Tussen 18 januari en eind maart vinden afrondende werkzaamheden plaats aan de middenberm. De binnenste rijstrook is daardoor nog afgesloten. Ook worden er bomen gepland, verkeersborden en verlichting geplaatst en worden de verzorgingsplaatsen De Blikken en Westerveld gereed gemaakt. De verwachting is dat de werkzaamheden eind maart 2021 zijn afgerond en dat de verdubbelde N34 dan volledig beschikbaar is voor het verkeer.

Laatste afsluiting N34

Omleidingsroutes
Verkeer met bestemming Emmen Centrum komend uit noordelijke richting kan gebruik maken van de afslag Emmen en de Frieslandroute (N381). Vanuit zuidelijke richting kan verkeer via de Rondweg (N391) het centrum van Emmen bereiken. Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de N376 via Erm en Noord-Sleen als alternatieve route. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Naar archief