Aanleg glasvezel in Sleen toch begonnen

Aanleg glasvezel in Sleen toch begonnen

In tegenstelling tot eerdere berichten is de aanleg van de glasvezelkabel in Sleen toch begonnen. Zo'n twee weken geleden kwamen de eerste grondwerkers vanuit Erm het dorp binnen. In de wijk Broekveld werd een begin gemaakt met de graafwerkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Siers Telecom uit Oldenzaal.

De (plotselinge) aanleg van de glasvezelkabel in Sleen kwam voor menig bewoner als een verrassing. In een eerder persbericht van 6 oktober j.l. werd aangegeven dat er in Sleen de nodige problemen met bewoners waren over de graafactiviteiten. Een aantal grondeigenaren had namelijk bezwaar gemaakt tegen het graven in de tuin. Omdat het in Sleen om een redelijk grote groep ging waarvoor een oplossing bedacht moest worden, besloot de aannemer niet te wachten en eerst de activiteiten in Aalden uit te voeren. Sleen zou dan in een later stadium aan de beurt zijn (klik hier voor het bericht).

Glasvezelaanleg6

Er moest dus nagedacht worden hoe dit probleem aan te pakken. Er is inmiddels een oplossing gevonden. Volgens een woordvoerder van aannemer Siers mag men een geul graven in de goot van de straat. Dit gebeurt alleen indien tuinen doorlopen tot aan de straat. Nadat de gemeente Coevorden hiervoor groen licht had gegeven, kon de aannemer toch eerst naar Sleen. Jammer is het dat Stichting Glasvezel Zuidenveld hierover geen enkele melding maakte. Ook op ons verzoek om meer informatie kwam geen respons.

Glasvezelaanleg5

De aanleg van een glasvezelnetwerk kan in drie fasen worden weergegeven.

1. Het graafwerk
Dit is het graafwerk in de gemeentegrond, de zogeheten civiele werkzaamheden.Eerst wordt er vanaf de wijkcentrale naar uw buurt gegraven, vervolgens word er in uw buurt gegraven en uiteindelijk wordt er ook naar uw woning toe een kabel in de grond gelegd. Soms wordt dat laatste stuk ook gegraven, maar heel vaak kan de kabel onder de grond door naar uw gevel “geschoten” worden met een dikke ijzeren staaf die een raket wordt genoemd.

Glasvezelaanleg3

Tijdens de civiele werkzaamheden worden er buizen door de straten aangelegd en worden er ondergrondse distributiepunten geplaatst. Er loopt een hoofdbuis van de wijkcentrale naar deze distributiepunten en vanaf de distributiepunten lopen er buizen naar de woningen.

2. De huisaansluitingen
Bij de huisaansluitingen worden de glasvezelkabels, die dan al bij de gevel liggen, bij uw huis naar binnen gebracht en getest. U krijgt hier een brief over: uw huisaansluiting gaat gemaakt worden en in deze brief staat een afspraakmoment genoemd. U kunt deze afspraak online of telefonisch bevestigen of wijzigen. Binnen het afgesproken tijdvak komt een monteur uw huisaansluiting maken. De kabel wordt naar binnen gebracht en het kleine, witte vierkante glasvezelkastje wordt in de meterkast gemonteerd. Zo’n glasvezelkastje heet in vaktermen een FTU, een Fiber Termination Unit. Als de FTU op z’n plaats zit, wordt gecontroleerd of uw aansluiting een goede verbinding heeft met de wijkcentrale. Wanneer alles in orde wordt bevonden, wordt uw adres in het registratiesysteem van de aannemer gereed gemeld aan de aanbieders.

3. De aanbieders komen hun diensten activeren
Als u een abonnement heeft genomen (en dat heeft u natuurlijk!), krijgt de aanbieder automatisch een signaal als uw adres gereed is voor ingebruikname, ook wel bekend als een activatie. Het registratiesysteem van de aannemer is grotendeels geautomatiseerd en geeft dus automatisch door aan uw provider dat uw adres klaar is voor installatie. Vervolgens maakt de provider een afspraak met u voor de installatie van het modem. Als de FritzBox in de meterkast hangt, wordt de aansluiting verder compleet gemaakt en wordt gecontroleerd of deze naar behoren werkt. De installatiewerkzaamheden verschillen per provider, voorkom teleurstellingen en informeer u vooraf goed wat bij uw provider wel en niet tot de installatie behoort!

Inmiddels wordt er overal in het dorp hard gewerkt. Buitenlandse werknemers zijn op diverse plekken in het dorp (in verschillende groepen) werkzaam om de benodigde glasvezelkabels te leggen. Dat gaat misschien hier en daar gepaard met enige overlast, maar dit blijft beperkt. De bewoners worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat.

Glasvezelaanleg2

Een zogenaamde huiscentrale (POP) is inmiddels geplaatst op het veldje op de hoek van de Batingestraat met de Entingestraat. In dit station worden alle woningen uit Sleen en Diphoorn aangesloten op het netwerk.

Glasvezelaanleg4

Siers Telecom laat weten dat er op elke werkplek een zogenaamde coronaverantwoordelijke aanwezig is. Deze persoon is te herkennen aan het gele hesje. Er wordt namelijk gewerkt volgens de procedure ''Veilig werken op de bouwplaats". Een protocol dat in samenwerking met het RIVM is opgesteld.

Het streven is om eind augustus 2021 alle dorpen en buitengebieden in de gemeente Coevorden te hebben voorzien van glasvezel.

Klik hier voor alle foto's

Tekst: Jacob Kiers
Foto's: Henk Steenbergen

Naar archief