'Kerkplein' begin juni van start in Sleen

'Kerkplein' begin juni van start in Sleen

Vanaf de eerste week in juni zullen Bert Vastenburg, Tonny Warners en dominee Jitse Scheffer vanuit de Ontmoetingskerk iedere woensdagochtend een programma van drie kwartier uitzenden; van 10.00 tot 10.45 uur. Al enkele maanden is er geen rechtstreekse ontmoeting op of rond het kerkplein.

"Velen missen het contact, het ophoren van elkaar, het kunnen delen van wel en wee, de vertrouwde gesprekken vóór de dienst of bij de koffie hoe het gaat, of wat er leeft."

Kerkplein
In de uitzendingen - ‘Kerkplein’ zullen ze gaan heten - wil het drietal mensen uit de kerkdorpen interviewen, daarnaast mag u een verzoek indienen om voor iemand een lied te laten draaien. "We doen ons uiterste best om uw wens in te willigen. Is het lied niet te vinden, dan zoeken we iets anders wat in de beleving dicht daarbij komt."

Verzoeken mag u bij dominee Scheffer indienen via de email (jitse64@hetnet.nl). En anders via een briefje in de brievenbus. Graag met vermelding van uw naam, voor wie u het lied aanvraagt (eventueel waarom), welk lied u aanvraagt en waarom dat specifieke lied.

"Hoeveel weken we zullen uitzenden, zullen we bezien. In ieder geval de maand juni. Doe mee en laat van u horen", aldus de Slener dominee.

 

Naar archief