PMD container
Print

Nieuws

Oes Eigen Streek in het teken van bevrijding

Oes Eigen Streek in het teken van bevrijding
24 maart 2020
Eind maart is het eerste nummer van 2020 van “Oes Eigen Streek” verschenen, het kwartaalblad van de Stichting Streekeigen Sleen. In dit nummer wordt veel aandacht besteed aan de viering van 75 jaar Vrijheid.

Mobilisatie
Het eerste artikel is van de hand van Berend Eggens uit Sleen, die een beschrijving geeft van de mobilisatietijd. In Sleen waren veel militairen ingekwartierd. De foto’s geven een mooi beeld van Sleen en de plaatsen waar de militairen verbleven.

 
Bezoek Koningin Wilhelmina in 1939 aan Sleen


Soldaten voor de centrale keuken

Arbeitseinsatz
In de oorlog werden veel jonge mannen opgeroepen voor de “Arbeitseinsatz” in Duitsland. Zo ook Geert Renting die enkele jaren in Grevesmühlen (voormalig Oost-Duitsland) heeft gewerkt bij een houtzagerij. Zijn zoon Klaas heeft het verhaal opgetekend. Bijzonder is dat van het verblijf in Grevesmühlen unieke foto’s beschikbaar zijn. Vrij snel na de val van de muur is de familie Renting de houtzagerij gaan opzoeken om herinneringen op te halen.

  
De houtzagerij van de firma Collies in de oorlogstijd                 Jongens in Grevesmühlen, o.a. uit Sleen

Bewonersgeschiedenis
Regelmatig besteden we aandacht aan de bewonersgeschiedenis van meestal oudere boerderijen of huizen in Sleen.

 
Menso Altingstraat 16

Deze keer staat Menso Altingstraat 16 in het daglicht. Dit is het huis waar de joodse familie Heckscher heeft gewoond die in 1944 door de Duitsers is opgepakt en vermoord. 

Vanaf 1832 is aan de hand van kadastergegevens en vele bevolkingsgegevens de geschiedenis van de bewoners onderzocht door de leden van de werkgroep genealogie.Uit deze gegevens blijkt dat in 1892 door de familie Heckscher opdracht is gegeven tot het bouwen van een woning met winkel, de huidige woning op Menso Altingstraat 16.

Verder is in het kader van “75 jaar vrijheid” een tweetal liederen opgenomen, dat te maken heeft met de bevrijding van Sleen op 10 april 1945. U vindt het “Loflied op Sleen, burgervader en anjervereniging” en het “Bevrijdingslied.”

Tot zover de artikelen met betrekking tot de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Kerkorgels
In voorgaande nummers hebt u kennis kunnen maken met een serie artikelen van de hand van Geert Jan Pottjewijd over de kerkorgels in Sleen. 

 
Voormalige evangelisatiekapel Bethel aan de Menso Altingstraat

De geschiedenis van de orgels in de gereformeerde kerk (nu Ontmoetingskerk) en de hervormde kerk (nu Dorpskerk) vindt u in de nummers 1, 3 en 4 van 2019. In dit nummer de laatste bijdrage uit deze serie, nu over het orgel (zie foto) van de voormalige evangelisatiekapel Bethel, de Kapel.

Tenslotte vindt u de vaste rubrieken “Vroeger en nu”, “Uit de oude doos” en de “Agenda”.

Tijdschrift
Donateurs van Stichting Streekeigen Sleen krijgen dit nummer deze maand in de brievenbus. Losse exemplaren zijn te koop voor € 2,50. Wilt u donateur worden of een los exemplaar bestellen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris of een van de andere bestuursleden. Zie ook: www.streekeigensleen.nl.

Naar archief