PMD container
Print

Nieuws

De Slener Bevrijdingsrok

De Slener Bevrijdingsrok
18 maart 2020
Ondanks de spanning of een en ander door kan gaan, worden er wel voorbereidingen getroffen voor 4 mei, Het plan is namelijk om een Slener Bevrijdingsrok te maken. Dominee Jitse Scheffer geeft in onderstaande oproep uitleg over dit mooie initiatief.

De Slener Bevrijdingsrok

Lieve mensen,

Op maandag 4 mei a.s. zal - áls een en ander kan doorgaan - na 'Dodenherdenking' - in de Dorpskerk de expositie 'Vijfenzeventig jaar Bevrijding' geopend worden.

Hebt u nog mooie herinneringen, foto's, verhalen en / of voorwerpen, dan zijn die van harte welkom.
Het wordt een prachtige expositie in, van en voor Sleen en de dorpen rondom.

Mag ik u - met het oog op de expositie - nog een vraag stellen? Na de bevrijding van de Duitse bezetter werd door vele vrouwen een Nationale feestrok - de Bevrijdingsrok - gedragen. Daarachter gaat prachtige symboliek schuil. U zou dat op internet eens moeten nalezen. Ieder stukje stof had een eigen verhaal. Dat is een prachtig gegeven!

Voor de expositie in de Dorpskerk zal Wemmie Eggens, met hulp van een vriendin, een 'Slener Bevrijdingsrok' maken. Zij maakt met allemaal stukjes stof een rok die een eigen verhaal vertellen moet: ONS verhaal namelijk over vrijheid en bevrijding.

Daarom: wilt u allen een stukje stof inleveren: bij Wemmie, bij mij: al die stukjes stof zullen een bont palet vormen, een regenboog van kleuren. maar dat is juist zo mooi!

Een extra vraag daarbij: Deze speciale rok met allemaal verschillende stukjes stof vraagt STOF TOT NADENKEN, want: op die rok willen we allemaal kleine briefjes spelden wat vrijheid voor ons / voor u inhoudt. Denkt u / denk jij daarover na, schrijf het op een briefje ... in een enkele zin, één woord ... : nu al, of tijdens de expositie. U hoeft uw naam er niet bij te schrijven, maar het mág wel. Wat mij betreft graag: mooi toch om te kunnen lezen wat leeft bij de ander?!!

Zo wordt deze rok onze eigen SLENER BEVRIJDINGSROK.

Weet u namelijk wat het is: Vrijheid vraagt / geeft altijd STOF TOT NADENKEN!

Doet u daarom mee? Heel graag! Dank!

- ds. Jitse Scheffer -

Naar archief