Oud papier PMD container
Print

Nieuws

Corona maatregelen in Sleen (update 24 maart)

Corona maatregelen in Sleen (update 24 maart)
24 maart 2020
Vanwege de Coronacrisis hebben diverse organisaties in Sleen, zoals de huis- en tandartspraktijk, het maatschappelijk werk, de fysiotherapiepraktijk en de Protestantse Gemeente Sleen verschillende maatregelen getroffen. De maatregelen en initiatieven zijn in dit nieuwsartikel te vinden.

Update 24 maart:

Fysiotherapiepraktijk Lalkens

De praktijk is alleen open voor reeds gemaakte afspraken en nieuwe behandelingen, dus alleen op afspraak!

Als U last heeft van keelpijn, hoesten, of koorts, bel dan even met ons. Ook voor telefonische consulten zijn wij bereikbaar op 0591-361255. Anders via onze e-mail info@lalkensfysiotherapie.nl. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en het Genootschap voor Fysiotherapie.

Update 23 maart:

Bibliotheek Sleen

Het Coronavirus zorgt ervoor dat er allerlei maatregelen/aanpassingen gedaan moeten worden om het dagelijkse leven een beetje draaglijk te houden. Sinds begin vorige week zijn de openbare bibliotheken in Drenthe gesloten. Voor mensen die boeken gereserveerd hadden, is er een oplossing.

Maandag en dinsdag worden de gereserveerde boeken, die klaar staan in de bibliotheken, bij de klanten thuis gebracht. Na telefonisch overleg wordt de tas met boeken bij de voordeur gezet. Er kunnen géén boeken mee teruggenomen worden.

De komende tijd kunt u weer boeken reserveren, maar ze moeten wel in de betreffende bibliotheek aanwezig zijn. Want er is geen onderlinge bevoorrading van bibliotheken in deze bijzondere tijden.

Update 17 maart:

Huisartsenpraktijk Sleen

In verband met het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen in onze huisartsenpraktijken. Wij baseren ons hierbij op de adviezen van het RIVM en de crisisdienst voor Drenthe.

Het volgende is erg belangrijk: Heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, koorts of keelpijn? Dan vragen wij u om NIET naar de praktijk te komenDit geldt ook voor het ophalen van medicatie.

U kunt uiteraard altijd telefonisch overleggen met onze assistentes.

Ons advies:
- Bij milde klachten: blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet
- Houd afstand tot andere mensen en denk aan uw persoonlijke hygiëne
- Als de klachten verergeren, neem dan contact met ons op
- Meer informatie kunt u vinden op Thuisarts.nl.
- U kunt ook bellen met het landelijke publieksnummer 0800-1351

Door het Coronavirus zijn wij ook genoodzaakt om reguliere afspraken af te zeggen of te verzetten. Wij realiseren ons de impact van deze maatregelen, maar vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Protestantse Gemeente Sleen

Vanwege de Coronacrisis moest het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Sleen besluiten om alle diensten en samenkomsten tot en met zondag 5 april te schrappen. Alle kerkleden en eigenlijk alle dorpsgenoten worden opgeroepen om mensen die tot de risicogroepen horen en moeten thuisblijven, ruim te voorzien van telefoontjes en kaarten zodat niemand in een isolement terecht komt.

Ondersteuning door de kerk
Iedereen die door de ingrijpende maatregelen met praktische zaken in de problemen komt en geen oplossing kan vinden in de eigen kring, kan gebruik maken van de hand- en spandiensten die de kerk biedt. Om die aan te vragen kan te allen tijde gebeld worden met 06-26573263.

Waar mogelijk wordt geprobeerd zo snel mogelijk aan de vraag tegemoet te komen of anders goed door te verwijzen (uiteraard kosteloos). En zij die, op een andere manier in de knoop raken met de huidige situatie, 
behoefte hebben aan een luisterend oor, een advies of wat troost, zijn telefonisch welkom bij onze predikant ds. Jitse Scheffer, tel. 0591-572597. Die uitnodiging geldt natuurlijk voor iedereen, kerkelijk en niet kerkelijk, gelovig en niet gelovig.

Lokaal kerkprogramma
Onder de titel ‘’Kerkgeluiden’’ zal er vanaf vrijdag 20 maart een wekelijks kort lokaal kerkprogramma digitaal de lucht ingaan. Aan de inhoud wordt nog gewerkt. ‘’Kerkgeluiden’’ is dag en nacht te beluisteren via internet (computer, iPad, tablet, smartphone etc.) op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10827 (Ontmoetingskerk).

Kerk open
Ook vanaf vrijdag 20 maart zal de Dorpskerk voor ieder die dat wil elke dag open zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Er is ruimte voor hen die daar even willen mediteren of bidden, een kaarsje willen opsteken, stil willen kijken naar de liturgische schikking of gewoon even naar binnen willen keren. De ruimte van de kerk kan behulpzaam zijn om de aandacht te richten op allen die lijden in deze wereld en nu in het bijzonder op de slachtoffers van het Coronavirus, hier en wereldwijd.

Klok luiden
Zondagmorgen 22 maart zal de klok van de Dorpskerk langdurig luiden als teken van dankbaarheid en solidariteit met de mensen die werken in de zorg en met de slachtoffers van dit virus. 

De Protestantse gemeente van Sleen hoopt met dit alles bij te dragen aan het met elkaar zo goed mogelijk doorkomen van deze moeilijke periode. Voor meer informatie: www.pgsleen.nl.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft een telefoonlijn ingericht. Deze hulpdienst is iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur via telefoonnummer: 085-2735256 en via mail: info@mwcoevorden.nl.

Maatschappelijk werkers en opbouwwerkers zetten hun werk via de telefoon en via de mail gewoon voort en helpen mensen door het geven van informatie en advies.

Ook kunnen we helpen bij  zorgvragen van kwetsbare burgers rondom boodschappen, eenzaamheid etc.
Na 17.00 uur en in het weekend schakelt het telefoonnummer automatisch door naar de crisisdienst.

Tandartspraktijk Sleen

Tandartspraktijk Sleen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van u als patiënt en haar medewerkers. Om die reden volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet en overwegen we telkens welke maatregelen nodig zijn. We laten ons hierbij leiden door de adviezen van het RIVM en KNMT.

In verband met het Coronavirus is onze praktijk tot 6 april gesloten voor reguliere tandheelkundige zorg. Wel zullen wij spoedklachten behandelen. Bij spoedklachten bij niet Corona-patiënten wordt gedacht aan (acute) pijn, een ontsteking of zwelling in de mond of een ongeval waarbij een tand breekt of verloren gaat. U kunt ons bereiken op ons gebruikelijke telefoonnummer.

Met alle patiënten, die een afspraak hebben staan in de periode van 16 maart tot 6 april, zal contact worden opgenomen om de afspraak te verzetten. Mochten er veranderingen zijn welke voor u als patiënt van belang zijn, dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Naar archief