PMD container
Print

Nieuws

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Kernen

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Kernen
15 januari 2020
Sinds 10 januari ligt het ontwerpbestemmingsplan Kernen van de gemeente Coevorden zes weken ter inzage. Sleen valt ook onder dit plan. Het bestemmingsplan omvat een algehele herziening van de planologische regelingen voor alle woonkernen binnen de gemeente Coevorden.

Verder gaat het om een actualisering en globalisering van de planregels. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen, anders dan al is geregeld in de geldende bestemmingsplannen, mogelijk gemaakt. Daarnaast is nieuw beleid in het bestemmingsplan verwerkt. Dit omvat onder meer de doorvertaling van de Woonvisie en cultuurhistorisch beleid.

Hoe en waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kan worden ingezien van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari 2020 via de gemeente. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan IDN-nummer is: NL.IMRO.0109.023BP00000-0003.

Inloopbijeenkomst in Noord-Sleen
Op maandag 20 januari van 16.00 tot 20.00 uur is er een inloop in de raadszaal van het gemeentehuis (Hof van Coevorden), Kasteel 1 in Coevorden en op dinsdag 21 januari 2020 van 16.00 tot 20.00 uur is er een inloop in Café restaurant Wielens (Dorpsstraat 19) in Noord-Sleen. Tijdens de inloop is er geen presentatie. U kunt daar het bestemmingsplan inzien en er zijn medewerkers aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Meer informatie is te vinden in de publicatie in de Staatscourant.

Naar archief