Monument verzetsman Zwinderman onthuld

Monument verzetsman Zwinderman onthuld

Sinds maandagmiddag staat er achter de Dorpskerk van Sleen een monument, ter herinnering aan oud (waarnemend) gemeentesecretaris Jans Zwinderman. Door zijn bijdrage aan het verzet heeft hij veel mensenleed voorkomen.

Exact 75 jaar nadat verzetsman Jans Zwinderman werd opgepakt is er sinds maandagmiddag in Sleen een monument voor hem onthuld. De in Haren wonende dochter Alie is vervuld met trots dat haar vader alsnog wordt geëerd. Ze had zich wel eens laten ontvallen het jammer te vinden dat er in Sleen niets tastbaars was van haar vader, die het afluisteren van NSB-burgemeester Pieter ten Hoorn moest bekopen met de dood. In de 2de Wereld Oorlog was Jans Zwinderman eerste ambtenaar en waarnemend Gemeentesecretaris van de Gemeente Sleen. Door zijn bijdrage aan het verzet heeft hij veel mensenleed voorkomen.

Boek
Het is aan Geert Westerink uit Sleen en Jan Ziengs uit Noord Sleen te danken dat het monument er uiteindelijk is gekomen. Een boek over het leven van Zwinderman gaf uiteindelijk de doorslag. In 2011 werd het boek uitgegeven: “Jouw hart sta ik nooit meer af“ waarin de liefde van Jans en Martha 1939-1945 wordt beschreven door Wil Legemaat. Martha was zwanger toen haar man werd afgevoerd door de bezetter op 13 januari 1945 naar een werkkamp in Duitsland. Pas in oktober 1946 kreeg zij officieel te horen dat haar man nimmer zou weerkeren. Martha vertrok uit Sleen, dochter Alie werd elders geboren.
Het boek gaf een prachtige indruk van het leven in Sleen van vóór de oorlog weer. Ook wat er tijdens de oorlog gebeurde en wat Jans Zwinderman meemaakte in de kampen waar hij zat.
Volgens een aantal genodigden zou het erg prettig zijn als er dit jaar, in het kader van 75 jaar bevrijding, een herdruk van het boek komt.

Onthulling monument 1 (Jan en Geert)
De initiatiefnemers Jan Ziengs (links) en Geert Westerink (rechts)

Jan Ziengs vertelt hierover: ''Als Geert Westerink en ik dit boek niet hadden gelezen hadden we hier waarschijnlijk vandaag niet gestaan, we waren beiden geraakt door dit familiedrama, we kenden het verhaal voorheen niet. Toen wij elkaar ontmoetten en in gesprek kwamen over dit boek waren we het al gauw eens dat er voor Jans Zwinderman een blijvende herinnering moest komen''.
Een gesprek met wethouder Jeroen Huizing volgde, het geopperde idee kreeg gevolg. Al gauw werden we uitgenodigd op het gemeentehuis van Coevorden.

Onthulling monument 2 (onthulling)
De onthulling van het monument

Blijvende herinnering
Ziengs vervolgt met: ''In aanwezigheid van burgemeester Bouwmeester, wethouder Huizing, beleidsmedewerkers Wonen en leefomgeving John de Vegt en Klaas Mulder mochten Geert en ik ons wensenlijstje inbrengen met de toezegging dat de Gemeente Coevorden de gehele uitvoering op zich nam, te weten:

  • Een Drentse zwerfkei als monument, Jans was immers een Drent.
  • Hierop plaquette met opschrift.
  • Plaatsing op de “route” van 4 mei herdenking.
  • Adoptie van het monument door een basisschool – bij voorkeur OBS de Vlinderhof te Noord Sleen. (Beide andere scholen adopteerden al een oorlogsmonument).

Steeds werden Ziengs en Westerink op de hoogte gehouden van vorderingen, met de vraag of het zo bedoeld was. Overwogen is om het monument voor het oude Gemeentehuis te plaatsen. Hier had Jans immers gewerkt. Na overleg met plaatselijk 4 mei comité is voor huidige locatie gekozen, deze past goed in de herdenkingsroute op 4 mei.

Onthulling monument (Bouwmeester en Huizing)
Burgemeester Bouwmeester, wethouder Huizing en de nabestaanden staan stil bij de herinnering

Geweldige samenwerking
Tijdens de bijeenkomst achter de Dorpskerk sprak Ziengs z'n waardering uit over de geweldige samenwerking en inzet van alle betrokken gemeentelijke bestuurders, medewerkers en het plaatselijke 4 mei comité.

Onthulling monument (tekstbord)
De tekst op het monument

Adoptie
Directie en personeel van O.B.S. de Vlinderhof te Noord-Sleen hebben spontaan toegezegd dit monument te willen adopteren. Jaarlijks zullen hun leerlingen van groep 8 de adoptie overdragen aan de leerlingen van groep 7. Deze overdracht krijgt een officieel tintje vanuit de Gemeente Coevorden, die bij deze jaarlijkse overdracht aanwezig zal zijn en een oorkonde uitreikt aan betrokken leerlingen.

Onthulling monument (nabestaanden)
De herinnering aan Jans Zwinderman krijgt vanaf nu een permanente plaats in het dorp.

Klik hier voor alle foto's

Verslag/foto's: Luuk Houkes

Klik hier voor een reeds eerder verschenen artikel (DvhN)

Naar archief