Preek van de Leek trok volle kerk

Preek van de Leek trok volle kerk

Het was zondag voor de tweede keer dat er een 'Preek van de Leek' gehouden is. Deze keer was het de beurt aan plaatsgenoot zanger, liedjes-, toneel- en musicalschrijver, columnist Harm Dijkstra. De belangstelling was groot.

Om 16.00 uur begon de dienst, deze keer in de Ontmoetingskerk. Voorafgaande aan de dienst sprak ik zowel de officiële dominee Jitse Scheffer als de voorganger van deze dienst Harm Dijkstra. Van zenuwen was niks te merken, hoewel dit toch heel iets anders is dan de theatervoorstellingen die hij vaak doet samen met Roelof Klinkhamer.

Deze keer stond Harm er alleen voor en ook in een heel andere omgeving met een heel andere inhoud of boodschap.


Ds. Jitse Scheffer gaf de aanwezigen voorafgaande aan de dienst  uitleg hoe dit tot stand gekomen is en dat dit een geheel andere dienst zou worden dan een reguliere eredienst. Dat alles in goed overleg is voorbereid, maar dat de voorganger de preek natuurlijk helemaal zelf geschreven heeft, en wel gelinkt aan de bijbel.

Harm Dijkstra
Toen werd de dienst verder over gelaten aan de gastvoorganger.


Nadat Harm zich uitgebreid had voorgesteld, (voor bezoekers die hem nog niet kenden) begon hij met een soort inleiding van de preek..

Hierin vertelde hij wat hem momenteel zelf nogal bezig houdt. Dit jaar is het immers 75 jaar geleden dat we bevrijd werden door de Duitse bezetters. Harm: Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat Duitsland mensen zoals Johan Sebastian Bach (componist) heeft voortgebracht, maar ook de nazi's en hun grote leider met de meest walgelijke ideeën en misdaden. Refererend aan de tweede wereldoorlog, werden veel mensen in bijna heel Europa (voornamelijk Joden) vervolgd en zelfs uitgeroeid.

Er zijn nog altijd oorlogen gaande waar het gaat tussen verschillende religies of verschillende bevolkingsgroepen. Dit terwijl zowel de Bijbel als de Koran, in beginsel vrede en verzoening uitdraagt. En de geschiedenis leert dat bij elke oorlog die gevoerd wordt, alleen maar verliezers zijn.

Harm gebruikte een citaat van de Amerikaanse theoloog Richard Niebuhr, die zei: "Religie maakt goede mensen beter, maar slechte mensen slechter". Iets om eens goed over na te denken, aldus de predikant.

Schriftlezing:
Net als in een normale kerkdienst was er ook een schriftlezing. Korte teksten werden gelezen uit onder andere Galaten, Filippenzen en Romeinen. Het ging vooral over hoe met onze naasten om te gaan. Zorg voor uw naaste. Wees lief voor elkaar.
Maar de allerbelangrijkste tekst staat in het Nieuwe Testament. Marcus 12 vers 30, waar Jezus zegt: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."en vers 31,  het op één na belangrijkste: "Heb uw naaste lief als uzelf".

Lied

Een toepasselijk lied dat hij samen met Roelof ooit eens gezongen heeft: "Kom hier bij mij".


Verder werden nog een aantal bekende liedjes door Harm gezongen, waaronder,  "Dreents wichien" en ''Daor in de verte lig mien darp'' (door op de links te klikken kunt u deze liedjes beluisteren uit eerdere optredens van het duo)
En er werd een lied gezongen uit de onlangs opgevoerde musical  "De Toorn van Thunaer".

De preek van de leek (kort samengevat)

Harm begon zijn preek die vooral betrekking had op ons eigen dorp. Dat er vroeger best wat tweedeling was in het dorp. We hadden toen toch verschillende groepen in ons dorp maar ook elders. Mensen die christelijk waren en de andere groep werd in die jaren openbaren genoemd. Meerdere kerken :een Gereformeerde en Hervormde kerk, en er is zelfs nog een Kapel geweest. En tot aan de oorlog ook nog een Synagoge. Een Joodse gemeenschap dus. Maar die mensen zijn allemaal in de oorlog allemaal weggevoerd en nooit teruggekomen.

Naast twee kerken, waren (zijn er nog) twee scholen, De Akker en De Fontein (openbaren en gelovigen zoals ze vroeger zouden zeggen). Verschillende zangverenigingen en vrouwenverenigingen, voetbalverenigingen, ga zo maar door. Mensen willen immers ergens bij horen. Zich veilig voelen bij een groep, welke dan ook.
Gelukkig zijn die scheidslijnen nagenoeg verdwenen. De kerken zijn al samen en Harm hoopt dat de scholen ook ooit eens samen zullen gaan. Wat betreft de koren: we hebben nog een gemengde zangvereniging.

Daarnaast was er eerder ook nog een christelijke zangvereniging.
"Als schoolkinderen schölden ze teeg'n mekaar. en pas bij 't bejaardenkoor stunden die twee groepen weer gebroederlijk tussen mekaar te zingen".  En zoals de predikant het zo mooi verwoorde: "Het verstand komp met de jaoren en muziek verbroedert, moej maar reken". 

Als een mooi voorbeeld noemde hij de onlangs opgevoerde musical De Toon van Thunair in het Klenckegebied. Harm ging uitgebreid in op het tot stand komen en uitvoeren van deze door hemzelf geschreven musical en samen met hoofdorganisator Gerrit Hegen gingen ze op zoek naar mensen. Want die ben je sowieso heel veel nodig bij zo'n groot project. En dan maakt het niet uit of je nu bij een kerkgemeenschap aangesloten bent of niet. Iedereen uit de hele omgeving kon hier aan meedoen, op welke manier dan ook. Ongeacht geloof, afkomst, of geslacht.

Harm beklemtoonde dat in het hele traject voor, tijdens of na de voorstelling er geen overtogen woord uitkwam. Dat iedereen heel goed met elkaar samenwerkte, en dan kom je tot grootse dingen als deze. De saamhorigheid was enorm. Het voelt nog steeds zo goed. In de preek lag wel duidelijk een boodschap ten grondslag.

Overdenking
Harm sloot de dienst af met een korte overdenking.
Dat we blij mogen zijn hier gebroederlijk hier samen te mogen komen in de Ontmoetingskerk. Dat mensen die hier niet willen komen geen vooroordelen moeten hebben, dat is zinloze energie. De kerk kan een belangrijke rol spelen in ons dorp, net zoals vele verenigingen in ons dorp.  We moeten samen optrekken. Zie naar elkaar om.

Collecte
Ook werd er, net als in een eredienst, gecollecteerd. De opbrengst ging naar Unicef. Een door de voorganger gekozen instantie.

Handdruk

Met een ferme handdruk werd gastvoorganger Harm door Jitse bedankt voor de geweldige bijdrage aan deze dienst. Het applaus dat volgde gaf aan dat het een waardevolle bijeenkomst was met fijne boodschap.
Veel mensen zijn na het bezoek aan deze dienst met een goed gevoel naar huis gegaan. Dat was goed te merken toen men onder het genot van een drankje nog even kon napraten.

Voor mensen die de dienst niet konden bijwonen maar het toch graag nog willen beluisteren, dan kunt u hier kikken en dan bij 12-1 (luisteren) u kunt hem zelfs opslaan. 

Voor alle foto's klik hier

Verslaggever/fotograaf: Hille Douma

(Hoewel de gehele dienst in het Dreens gebracht werd, heb ik het hier toch maar in het Nederlands verwoord)

Naar archief