PMD container
Print

Nieuws

Cursus AED en hartreanimatie in Sleen

Cursus AED en hartreanimatie in Sleen
05 januari 2020
Op enkele plaatsen in Sleen zijn sinds een aantal jaren AED's aanwezig. Onder de paraplu van Dorpsbelangen Sleen - Diphoorn worden er ook dit jaar weer herhalingslessen voor het bedienen van de AED en hartreanimatie gegeven. Ook is het mogelijk een volledige cursus te volgen.

In maart/april/mei 2020 zal er weer een herhalingscursus bediening AED en hartreanimatie aangeboden worden. Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 personen) is het  mogelijk om een beginnerscursus te organiseren.

Wanneer u belangstelling heeft voor één van beide cursussen, dan kunt u zich opgeven bij Marleen Haan, e-mailadres: marleen.haan@ziggo.nl (Geef duidelijk aan voor welke cursus u zich wilt aanmelden, beginners of herhalingscursus)

Om deze cursussen te kunnen blijven aanbieden de komende jaren zal er een bijdrage van  € 10,-- per persoon gevraagd worden.

Belangstellenden ontvangen na aanmelding een uitnodigingsbrief met meer informatie over o.a. de exacte cursusdata en betaling.

Naar archief