PMD container
Print

Nieuws

Ondersteuning actievoerders tegen zonneakker

Ondersteuning actievoerders tegen zonneakker
30 november 2019
De drie indieners van de zienswijze, die gaat over de aanleg van een zonneakker aan de Haarstdiek in Sleen, zoeken inwoners die hen daarbij willen ondersteunen. Aanstaande dinsdag wordt dit onderwerp in de commissievergadering van de gemeente Coevorden besproken.

Zij melden het volgende:

OPROEP aan de bewoners van Sleen en omgeving

Op dinsdag 3 december 2019 om 19.30 uur staat voor de besluitvorming agendapunt 8

 “Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vaststelling bestemmingsplan Zonneakker Haarstdiek Sleen, “

op de agenda van de commissievergadering in het Hof van Coevorden.

Het bestemmingsplan, inclusief de concept zienswijzennota, komen hierbij aan de orde. De desbetreffende stukken zijn in te zien bij:

  • Commissie gemeente Coevorden – komende vergadering 3 december 2019 

Bij deze vergadering is er inspreekrecht. Van deze gelegenheid gaan de bezwaarmakers dan ook gebruik maken.Elke steun hierbij van de bewoners van Sleen, die het eens zijn met hun zienswijze, dat het realiseren van een zonnepark aan de Haarstdiek te Sleen een aantasting van het fraaie landschappelijk aanzien van Sleen tot gevolg heeft, is dan ook zeer welkom.

Het is van groot belang dat de versnippering en aantasting van het landschap van prachtige kernen als Sleen  wordt tegengegaan; vooral als dit consequenties heeft voor de komende 25 jaar.

Zonneakkers prima, maar dan op de daarvoor geschikte locaties met draagvlak van de bewoners.

De commissievergadering is openbaar. Uw aanwezigheid  a.s. dinsdag 3 december 2019 om 19.30 uur bij de commissievergadering ter ondersteuning van hun zienswijze wordt op prijs gesteld.

De indieners van de zienswijze 2,
Hans ten Hooven, Peter Ludwig en Willem Hartman namens 78 medeondertekenaars.

Naar archief