PMD container
Print

Nieuws

Dorpskerk: eendracht geeft grote kracht

Dorpskerk: eendracht geeft grote kracht
03 november 2019
De Dorpskerk van Sleen is een van de oudste kerken van Drenthe. De kerk dateert uit de 15e eeuw en is onverbrekelijk met het dorp verbonden. Het kerkgebouw heeft een belangrijke functie in het dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. Bovendien heeft het gebouw, mede door de ligging tussen de bomen aan de Brink, een beeldbepalend karakter; een vertrouwd beeld, dat we graag willen behouden.

Zo staat het in de folder van de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen. En zo is het precies. Alle inwoners van Sleen en omstreken zullen dit volmondig beamen.

Restauratie Dorpskerk 6

Stichting
“Zo’n 10 jaar geleden werd ik benaderd door de kerkenraad van Sleen” vertelt Gezinus Hilbrands. “De vraag was of ik een stichting wilde oprichten, die de kerkenraad zou kunnen ondersteunen om dit prachtige monument te kunnen onderhouden en behouden. Een stichting, die gedragen zou worden door het gehele dorp. Een zelfstandige, neutrale stichting dus, die los staat van de kerkenraad van de kerkelijke gemeente. Ik heb dat met plezier op mij genomen en kon een bestuur bij elkaar krijgen vanuit een brede laag van de dorpsgemeenschap. De stichtingsakte werd opgesteld en daarmee kon het werk beginnen.

Donateurs
We begonnen met het werven van donateurs. Vanaf € 15,- per jaar kun je donateur van de stichting worden. Inmiddels hebben we zo’n 155 donateurs en het zou mooi zijn als we dit jaar boven de 200 uitkomen.

Boekverkoop
Ook organiseerden we een aantal activiteiten, bijvoorbeeld Kunst en Kitsch, een expositie van kindertekeningen, een hobby expositie. Daarna begonnen we met boekverkoop en dat bleek een schot in de roos. Inmiddels organiseren we elk jaar tijdens de zomerperiode 9 keer een boekverkoop in Ons Centrum. De eerste avond is speciaal voor de donateurs, die kunnen dan de mooiste boeken uitzoeken. Daarna is er een open verkoop. Zo langzamerhand raakt dit bekend bij de mensen, die vanaf grote afstanden naar ons toekomen. Waarom? Omdat ze weten dat dit een heel speciale boekenmarkt is met heel mooie stukken. We zorgen er voor dat de boeken vooraf door ons gekeurd zijn en daarna overzichtelijk worden gerangschikt en tentoongesteld. Voor bijzondere stukken bepalen we een bijzondere prijs. En dat gebeurt nogal eens.

Restauratie Dorpskerk 1

Samenwerking
Gezinus vertelt zijn verhaal terwijl we in Ons Centrum gezamenlijk aan de koffie zitten. Zijn collega-bestuurslid Coba Klein is er ook. Samen met de kerkrentmeesters Piet Mulder en Ruud Wilting. De schilders, die druk bezig zijn in de kerk, drinken een kopje mee. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat nou precies werkt met de samenwerking tussen de kerkrentmeesters en de onafhankelijke stichting. “Dat is puur een kwestie van openheid en onderling vertrouwen”, zeggen alle vier.

Restauratie Dorpskerk 5

“Wij vragen natuurlijk niet voor elk wissewasje om steun van de stichting”, zeggen Piet en Ruud. “Maar als er echt iets bijzonders en groots aan de hand is gaan we al heel vroegtijdig met elkaar aan tafel zitten. Dat gebeurde bijvoorbeeld een aantal jaren geleden. De achtergevel van de kerk moest opnieuw gevoegd worden. Dat werd begroot op € 9000,-. Het werd uiteindelijk € 31000,-. Toen hebben we de stichting gevraagd of ze een steentje konden bijdragen. Dat werd een hele grote steen; € 16000,-

Restauratie Dorpskerk 4

Ongeveer 25 jaar geleden hebben we de binnenkant van de kerk gewit. We deden dat met vrijwilligers. Voor bouwkundige klussen huurden we professionals in. Maar nu moest dat opnieuw gebeuren en het leek ons juist om dit deze keer puur professioneel te laten uitvoeren. Dus hebben we drie offertes aangevraagd en zijn samen met het stichtingsbestuur om de tafel gegaan. Puur om ervoor te zorgen dat ze volledig geïnformeerd zou zijn. Want wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid in een dergelijk proces, maar de stichting ook. Deze bepaalt geheel zelfstandig wat ze wel of niet doet”.

Restauratie Dorpskerk 3

Onderhoudswerkzaamheden
Samen lopen we de kerk in, waar enorme bouwsteigers staan tot aan het plafond. Het orgel is dik ingepakt. Het eerste wat de schilders ’s morgens doen is naar boven gaan om de luchtdrukmachine aan te zetten, die ervoor zorgt dat er bij het orgel overdruk ontstaat, zodat het stof niet naar binnen kan. De muurverf die gebruikt wordt, is niet op latexbasis maar op zandbasis. Omdat de oude, dikke muren moeten kunnen blijven ademen. Aan weerszijden van het orgel zie je enorme scheuren lopen van boven naar beneden. “Dat komt, omdat hier de toren en de kerk tegen elkaar aan zijn gebouwd” wordt mij uitgelegd. “De fundering van de toren daalt anders dan die van de kerk, daardoor ontstaan die scheuren”. Dat dit professionele aanpak vereist zal duidelijk zijn.

Het valt mij op dRestauratie Dorpskerk 2at de kerkrentmeesters en stichtingsbestuurders eendrachtig en met groot plezier de werkzaamheden aanschouwen. “Hier doen we het voor” zeggen ze. Ik betrap me erop dat ik de neiging heb ze te bedanken voor al het positieve werk dat ze doen. De stichtingsbestuurders, maar ook de kerkrentmeesters. Dit zijn immers allemaal pure vrijwilligers, elk met hun eigen verantwoordelijkheid. Even later doe ik dat ook. Het compliment wordt met een brede lach begroet: “Wij hebben er ook plezier in” zeggen ze.

Ook donateur worden?
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het behoud van onze prachtige dorpskerk in Sleen? Word dan donateur van de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen.

U kunt dat doen per briefje, gericht aan secretaris Harmke Jansen, De Koepen 3, 7841 BT te Sleen. Of via -email: sbmkerksleen@gmail.com.

Klik hier voor alle foto's.

Verslag: Luuk Houkes
Foto's: Nico Bakker

Naar archief