Oud papier GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Jachtcombinatie plaatst beschermingsbordjes

Jachtcombinatie plaatst beschermingsbordjes
08 april 2019
Bij jagers denken veel mensen al snel aan het afschieten van wild. Dat is zeker niet altijd het geval. Ze doen nuttig werk en beschermen onze natuur tegen te veel populatie van wild maar ook jong weerloos wild moet vaak beschermd worden.

De Jachtcombinatie Sleen plaatste (in goed overleg met Staatsbosbeheer) afgelopen week een aantal borden aan het begin van natuur en rustgebieden rondom Sleen waar zich voornamelijk wild ophoudt. Dit puur ter bescherming van wild en met name van jong weerloos wild.

Ik ging met de jagers mee waar zoal de bordjes geplaatst werden en ook om te kijken naar het nut en de noodzaak van dit soort waarschuwings- of adviesbordjes.

_DSC8217.jpg
Het ruiterpad achter Sleen, bij velen bekend en een gewilde wandelroute.

Verantwoord natuurbeheer
We zeggen in de volksmond; de natuur redt zich wel. Dat is ten dele waar. Maar we kunnen de natuur niet altijd zijn gang laten gaan, willen we bijvoorbeeld de bossen veilig en toegankelijk houden om er ook van te kunnen genieten. Natuurbeheer is dus wel degelijk van belang. Daar is met name Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor, maar ook de gewone burger heeft hier een belangrijke rol in. We moeten er met elkaar voor zorgen natuurgebieden te beschermen.
Dit geldt ook voor wildbeheer. Er zijn jagers nodig om bepaalde populaties goed in stand te houden, om daar een goede balans in te vinden. Daar hoort soms ook afschot bij.
Toch wordt de natuur en soms ook het wild onnodig (niet altijd opzettelijk) verstoord. De jagers willen in samenwerking met Staatsbosbeheer een signaal afgeven om wild te beschermen door middel van het plaatsen van bordjes bij bepaalde rustgebieden.

_DSC8221.jpg
Als u een bos of ander natuurgebied binnengaat, is het belangrijk dit even te lezen. Het zijn een paar aanbevelingen om verantwoord door onze mooie natuur te wandelen.

De Jachtcombinatie Sleen helpt u graag om u wat dichter bij de natuur te brengen en alles wat hierin leeft.

Reekalfjes rondom Sleen

_DSC8227_Wildbeheer.jpg

Eenieder met oog voor de natuur kan in de velden rondom Sleen geregeld reeën zien. Gedurende de wintermaanden zijn dat meestal sprongen (groepen) van vier – tot acht dieren, soms zelfs meer. Vanaf begin april gaan de sprongen weer uit elkaar en zoekt elk dier zijn of haar territorium op. Dat wordt door de bokken vaak bevochten, waarbij ze elkaar soms kilometers lang achtervolgen, blind voor gevaren om hen heen. In deze periode vallen daardoor ook de meeste verkeersslachtoffers onder reeën.

Het valt voor de geiten niet mee om een plekje te vinden waar ze in alle rust hun kalveren ter wereld kunnen brengen. Steeds vaker worden de spaarzame stilteplekken door mensen bezocht, vaak in gezelschap van hun hond. Ook mensen zijn op zoek naar stilte en rust.

Echter, wij mensen moeten ons wel realiseren dat het voor reeën van levensbelang is dat hun kalveren ongestoord geboren- en gezoogd kunnen worden. Wees daarom zeer terughoudend met het betreden van gebieden buiten de wegen en de wandelpaden. En realiseert u zich goed dat uw hond waarschijnlijk geen reeën zal vangen, maar ze zeker zal verjagen, met alle kwalijke gevolgen van dien.

_DSC8230_Wildbeheer.jpg
Rust in de natuur is in deze tijd van het jaar essentieel. Houd daarom uw hond buiten het dorp zo veel mogelijk aan de lijn. Reekalfjes worden geboren op plekken met veel dekking, soms vlakbij het dorp!

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het beheer van het reeënbestand. Zij bepalen, aan de hand van intensieve tellingen, of er al dan niet afschot gepleegd moet worden, en om hoeveel dieren het gaat. Dat afschot wordt uitgevoerd door enkele leden van de jagersvereniging die daar zeer ervaren in zijn en weten welke dieren het best geschoten kunnen worden. Richtlijn is daarbij altijd om dat op een zo natuurlijke manier te doen: De zwakkere, vaak oudere dieren worden er tussenuit gehaald, zodat het bestand gezond en vitaal blijft. Het feit dat het aantal reeën rondom Sleen in de afgelopen dertig jaren is verzevenvoudigd, is het aantoonbare bewijs dat we daarmee succesvol bezig zijn. Overigens wordt er door de provincie streng gecontroleerd of het aangewezen afschot ook correct is uitgevoerd.

_DSC8236_Ruiterpad_1.jpgReeën zijn prachtige dieren, die we met respect moeten behandelen. Houdt u daarom een beetje rekening met ze als u met uw hond aan de wandel gaat. In overleg met Staatsbosbeheer hebben de reewildbeheerders borden opgehangen aan het begin van de wandelpaden rondom Sleen. We willen u daar graag op attenderen.

De jachtcombinatie Sleen.  

Verslag en foto's: Hille Douma                                        


 

Naar archief