Oud papier PMD container
Print

Nieuws

Sport- en speelterrein voor Sleen

Sport- en speelterrein voor Sleen
12 maart 2019
Om de vitaliteit van Voetbalvereniging Sleen een extra impuls te geven in het jubileumjaar, heeft het bestuur besloten om te onderzoeken of het mogelijk is om in samenwerking met andere verenigingen een sport- en speelterrein aan te leggen op het veld tussen de kantine en het hoofdveld.

De gedachte is dat een multifunctioneel sportterrein de verenigingen en de bevolking van Sleen en omstreken kan verbinden. Vanuit deze verbinding kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan gericht op gezamenlijke trainingen, uitwisseling van vrijwilligers, optimaler gebruik van de faciliteiten en op vele andere gebieden. Dit alles met als uitkomst dat de bewoners van Sleen en omstreken ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het brede sportaanbod. 

Verenigingen
Het bestuur van VV Sleen heeft onderstaande verenigingen uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de samenwerking:

 • Speeltuinvereniging Kindervreugd
 • Handbalvereniging Exito
 • Volleybal Club Sleen
 • Jeu de boules vereniging Bonnenboulers
 • Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

In oktober 2018 zijn delegaties van de besturen voor het eerst bijeengekomen om het idee te verkennen. Er werd direct met groot enthousiasme gereageerd en inmiddels zijn de plannen concreet. Op het grasveld gelegen tussen de kantine en het hoofdveld is ruimte voor een trapveld, een beach- handbal en volleybalveld en een speeltuin. 

Aanzicht Sport- en speelveld VV Sleen
(aanzicht sport- en speelveld)

Doelen
De aanwezigen op de besprekingen hebben de volgende ambitieuze doelen geformuleerd:

 • Het creëren van een ontmoetingsplaats voor jong en oud
 • Dicht bij de bestaande sportfaciliteiten en de scholen in Sleen
 • Optimaal gebruik van naastgelegen faciliteiten zoals de sporthal, de kleedruimten, de kantine en de bestuurskamer
 • Dagelijks open voor iedereen, maar de verenigingen hebben voorrang als het gaat om trainingen of wedstrijden
 • Volledig gefinancierd door stimuleringsfondsen, subsidies en sponsoren
 • Opening bij de viering van het 75-jarig jubileum van VV Sleen (juni/juli 2019)

Inmiddels heeft het bestuur van VV Sleen met tal van stakeholders om tafel gezeten en zit men midden in de voorbereidingen om de financiering rond te krijgen. Het is nog geen gelopen race, maar de kansen worden steeds groter dat de plannen gerealiseerd gaan worden.

"Wij kunnen ons voorstellen dat er verenigingen of individuen zijn die ook mee willen denken en doen om deze doelen te realiseren." Ideeën en aanmeldingen kunnen naar penningmeester@vvsleen worden gemaild.

Naar archief