Oud papier GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Bezoek uit Roemenië op de Fontein in Sleen

Bezoek uit Roemenië op de Fontein in Sleen
04 februari 2019
Van 5 tot en met 9 februari komen erzes gasten uit Cisnãdie, Roemenië op bezoek in Coevorden. Zij zijn ingegaan op de uitnodiging van de Werkgroep Oost-Europa uit Coevorden om te kijken hoe het onderwijs in Nederland vorm wordt gegeven. Het zijn Jennie en Wally Czenter, de drijvende krachten achter het onderwijsproject “Kansarme kinderen” in Cisnãdie; Carmen en Claudia, de leraressen van het onderwijsproject en de schooldirecteur Constantin Vulcu en zijn vrouw.

Vrijdagmorgen 8 februari brengen de gasten uit Roemenië een bezoek aan CBS De Fontein in Sleen om geïnformeerd te worden over het onderwijs in Nederland. Ze krijgen een rondleiding door de school en kunnen in diverse groepen kijken hoe er in Nederland les wordt gegeven. Op donderdag heeft meester Dick in de diverse groepen aan de kinderen verteld wie er op bezoek komen en wat het onderwijsproject “Kansarme kinderen” inhoudt.

Sinds 2010 steunt de werkgroep Oost-Europa het onderwijsproject voor kansarme kinderen in Cisnădie, Roemenië. Via één van de gemeenteleden is de werkgroep in contact gekomen met Jennie Czenter (in Cisnădie).

Jennie Czenter heeft een project met huiswerkbegeleiding opgezet waaraan op dit moment ongeveer 60 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 15 jaar meedoen. Het onderwijssysteem in Roemenië is zo ingericht dat kinderen 's morgens naar school gaan en ‘s middags thuis huiswerkopdrachten moeten maken.

De thuissituatie van deze kinderen is zodanig dat er van het maken van deze huiswerkopdrachten niets terecht komt. Zeer slechte huisvesting in vaak een éénkamerwoning; eten, slapen, koken en stoken in één ruimte. Kinderen komen mede hierdoor op straat terecht met alle gevolgen van dien.

Vaak maken deze kinderen deel uit van éénouder-gezinnen of wonen de kinderen bij opa en/of oma omdat de ouders genoodzaakt zijn elders in Europa werk te gaan zoeken. Het werkloosheidscijfer en het percentage alcoholisten is in deze streek erg hoog. Kinderen worden door hun ouders totaal niet gestimuleerd om naar school te gaan en al helemaal niet om hun huiswerk te maken.

Deze kinderen missen de aansluiting bij hun klas, omdat ze het lezen, schrijven en rekenen niet onder de knie krijgen. Door het opzetten van het onderwijsproject worden de kinderen ‘s middags opgevangen in een aantal leslokalen en maken ze hun huiswerk. Ze worden daarin begeleid door twee leerkrachten: Claudia en Carmen. De betrokkenheid van de ouders wordt vergroot door hen bij de huiswerkbegeleiding te betrekken.

Door de structurele begeleiding leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen en vinden zij aansluiting bij de andere leerlingen. Het resultaat is dat er nu veel meer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan en er nog maar weinig kinderen blijven zitten. De schoolresultaten zijn met sprongen vooruit gegaan.

Jennie Czenter heeft ten behoeve van dit onderwijsproject een stichting opgericht genaamd “Hopen en lachen”. In deze stichting worden de sponsorgelden ondergebracht en ook beheerd.

Jaarlijks ontvangt de werkgroep een financiële verantwoording en met enige regelmaat bezoekt de werkgroep de kinderen en leerkrachten in Roemenië.

Naar archief