Oud papier GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Veel belangstelling voor infoavond Glasvezel

Veel belangstelling voor infoavond Glasvezel
31 januari 2019
De infoavonden die Stichting Glasvezel Zuidenveld organiseerde in Noord-Sleen en Sleen zijn goed bezocht. In Noord-Sleen kon men vorige week al rekenen op veel belangstelling en woensdagavond was het volle bak in MFC ‘De Brink’, er waren zo’n 165 mensen aanwezig.

Zij kregen uitleg over het nut dan wel de noodzaak voor de toekomst van glasvezel, wat het betekent voor ieder, hoe het zit met de gratis aansluiting (later aansluiten kost € 650,-) en waarom er nu alvast een abonnement gekozen dient te worden. 

Het blijkt dat 40% van de huishoudens (70% gaf eerder een intentieverklaring) een abonnement moet afsluiten om de lening voor de financiering rond te krijgen. Het abonnement gaat overigens pas in als de aansluiting een feit is en kan zelfs tot uiterlijk twee jaar na aansluiting worden uitgesteld als men nog aan een contract van een andere provider vast zit. De beslissing voor een abonnement moet wel voor 1 april 2019 genomen worden. 

Na de uitleg volgde een vragenrondje, waarvan hier een samenvatting:
- Hoe vast is de abonnementsprijs, bijvoorbeeld na een jaar? Deze staat voorlopig zeker vast, providers moeten blijvend rekening houden met concurrentie.
- Wat gebeurt er met het geld dat over is als bijvoorbeeld 80 % een abonnement afsluit? Als de lening aan geldschieters is afbetaald komt de winst ten goede aan een Goede Doelen Fonds.
- Hoe gaat het met de aanleg van kabels in tuinen die tot de straat lopen? Dit wordt in goed overleg met de bewoners opgelost.
- Wat gebeurt er als er een breuk in de glasvezelkabel komt? Door het smelten van glasvezels wordt de breuk als het ware gelast. 
- Is er een combinatieabonnement mogelijk met een mobiele telefoon? Nee, de providers hebben dit niet in hun aanbod.
- Hebben de providers, waarmee we in zee kunnen, ervaring? Ja, veel ervaring elders in Nederland maar ook in Drenthe. Tweak zit o.a. in De Wolden, Trined bij Renet Hoogeveen en Glasvezel Noord. 
- Krijgen we financieel inzicht, gaat glasvezel Zuidenveld daarover uitleg geven? De stichting is aandeelhouder van een BV. Jaarlijks zijn de cijfers wel bij de Kamer van Koophandel in te zien. En de stichting geeft voorlichting over wat ze met de winst gaan doen (goede doelen).
- Worden de recreatieparken ook aangesloten? Deze worden afzonderlijk geïnventariseerd en zullen boven de 40% moeten komen om aanleg rendabel te maken.

Na complimenten vanuit het publiek voor de goede voorbereiding door de vrijwilligers van Glasvezel Zuidenveld sluit voorzitter Ed Sterke de bijeenkomst af met de mededeling dat er nog inloopavonden worden georganiseerd (naast de 16 algemene infoavonden in de regio) voor individuele vragen. Deze avonden zijn in MFC ‘De Brink’ op 5, 8, 11, 12, 18 en 19 februari van 20.00 tot 21.30 uur. 

Wie niet in de gelegenheid is om naar de info- of inloopbijeenkomsten te komen, mag voor individuele vragen of opmerkingen ook bellen met tel.nr. 0524-740014.

Klik hier voor alle foto's.

Verslag en foto's: Femmie Zeewuster

Naar archief