PMD container
Print

Nieuws

Dorpsbelangen zoekt bestuursleden

Dorpsbelangen zoekt bestuursleden
08 januari 2019
Op maandag 18 maart aanstaande organiseert Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Nadere stukken zullen begin maart worden gepubliceerd op SleenWeb en onder de knop van Dorpsbelangen. In aanloop naar de vergadering is Dorpsbelangen op zoek naar bestuursleden.

Hieronder de oproep:

Wij willen het volgende reeds kenbaar maken: aftredend en herkiesbaar: Roel Noordhuis (secretaris), aftredend en niet herkiesbaar: Bert Wessels (bestuurslid ouderen).

Graag zien wij vroegtijdig aanmeldingen binnen van eventuele gegadigden. Wij vergaderen 1x per maand in het MFC van 19.30 tot 21.30. Bestuursleden dienen uiteraard wel lid te zijn van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn.

Gezien de huidige bezetting van het bestuur (7 mannen en 1 vrouw) zouden we het prettig vinden als er één of meer dames zouden reageren. Uiteraard zijn heren natuurlijk ook van harte welkom. Diphoorn is op dit moment niet vertegenwoordigd in het bestuur. Het zou helemaal mooi zijn als we uit dit dorp iemand in ons bestuur zouden kunnen verwelkomen.

U kunt zich aanmelden via dorpsbelangen@sleen.nu. Heeft u interesse maar nog vragen dan kunt u hiervoor terecht bij Roel Noordhuis, secretaris Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Bannerschultestraat 22, 7841 AD Sleen, tel: 0644450873.

Naar archief