GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Inloopavond initiatief zonneakker Sleen

Inloopavond initiatief zonneakker Sleen
08 november 2018
Woensdag 14 november aanstaande wordt er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond georganiseerd door Solar Proactive in het MFC in Sleen. Doel van deze avond is het toelichten van het project zonneakker Sleen.

1. Participatie ‘kan ik meedoen'?
Op dinsdag 5 september 2017 heeft Christian Teule van de Natuur en Milieufederatie Drenthe de voordelen en de mogelijkheden van een energiecoöperatie en obligaties uitgelegd. Er worden de volgende twee mogelijkheden aangeboden, te weten: 
A.        Deelname in een energiecoöperatie gebaseerd op de postcoderoosregeling en
B.        Deelname via een obligatie

Nadere toelichting optie A
Zoals u weet kan de nog op te richten “energiecoöperatie Sleen” meeliften op het gehele project dat door Solar Proactive wordt gebouwd. Er wordt hierbij ruimte gereserveerd voor zonnepanelen voor de coöperatie. Een belangrijk aspect is dat niet iedereen direct eigen geld wil of kan inleggen. Solar Proactive kan de energiecoöperatie ondersteunen met de benodigde financiering. Dit betekent dat de nog op te richten energiecoöperatie wordt gefinancierd door bijvoorbeeld een bank of een lokaal investeringsfonds. Op deze wijze kunnen de deelnemingskosten zo laag mogelijk worden gehouden. De huidige postcoderoosregeling kan mogelijk door het kabinet gewijzigd worden. Op de website staan enkele rekenvoorbeelden. 

Nadere toelichting optie B
Voor het project kunnen obligaties worden uitgegeven. De obligatie wordt eerst alleen opengesteld voor inwoners van Sleen. Vervolgens wanneer er nog obligaties over zijn, kunnen deze aan inwoners binnen de gemeente Coevorden worden aangeboden, en tot slot, indien noodzakelijk om het streefbedrag van de totaal deelname te halen, wordt het inschrijven landelijk opengesteld. De deelname is een investering (betaling) per obligatie van bijvoorbeeld minimaal € 250,-- de nominale waarde, en kan indien gewenst gemaximeerd worden op een bepaald bedrag. Gedurende de looptijd ontvangt de deelnemer een variabele of vaste rente.Bij variabele rente kan dat (mede)afhankelijk zijn van de elektriciteitsproductie van het zonnepark. De rente zal t.z.t. worden vastgesteld overeenkomstig de tarieven die gangbaar zijn in de markt. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd (waarschijnlijk 5 jaar) in een keer afgelost.

Er kan kenbaar gemaakt worden welke optie voor u de voorkeur zou kunnen hebben. Dit is geheel vrijblijvend en heeft slechts ten doel om de regeling die de meeste voorkeur heeft uit te werken voor de inwoners van Sleen. U kunt uw voorkeur doorgeven voor optie A of optie B aan: jeroen@solarproactive.nl.

Wanneer u geïnteresseerd bent om een rol te nemen in de energiecoöperatie Sleen en betrokken wilt zijn bij de oprichting en mogelijke bestuurrol op zich wil nemen, of wilt deelnemen, dan kunt u zich tevens melden bij het secretariaat van dorpsbelangen: roel.noordhuis@ziggo.nl t.a.v. “Energie Coöperatie Sleen”. 

2. Ontwerp ‘hoe komt het eruit te zien'?
Het ontwerp is in vergelijking met eerder aangepast. Door de aanwezigheid van een ondergrondse hogedruk gasleiding is het schuurtje naar de oostzijde van het perceel verplaatst. In het schuurtje bevindt zich de netaansluiting. Er is voor de houtsingel aan de oostzijde van de zonneakker boomsoorten gekozen die passend zijn in het landschap en die gedurende verschillende perioden in het jaar bloeien. De beplanting van de houtsingel wordt onderhouden met als doel een maximale groeihoogte van circa 2,50 meter. De houtsingel krijgt de bestemming groen en heeft een breedte van 8 meter. 

Door de omliggende grondeigenaren is erop geattendeerd dat op en nabij het braakliggende terrein van de gemeente, naast de rioolwaterzuivering, veel wild zoals reeën en hazen verblijven. Om deze reden is er in overleg met de gemeente besloten om af te zien van het wandelpad van de Haarstdiek naar het braakliggende terrein. Hiervoor in de plaats is er het voorstel om tussen de Haarstdiek en de zonneakker een boomgaard te realiseren, die beschikbaar wordt gesteld aan de inwoners van Sleen. De boomgaard krijgt verschillende fruitbomen.

Haarstdiek vogelvlucht           Haarstdiek ingang
Aangezicht in vogelvlucht.                              Aangezicht vanaf de ingang aan de Haarstdiek

3. Planning: ‘wat gebeurt er momenteel'?
Het opstellen van het bestemmingsplan en het plannen van de stroomaansluiting bij Enexis is afgerond. De volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanwijziging procedure. Solar Proactive heeft het verzoek om een coördinatieregeling bij de gemeenteraad ingediend. Vervolgens wordt de procedure voor de bestemmingsplanwijziging opgestart.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u Solar Proactive op onderstaande gegevens bereiken.
Jeroen Prummel       06 2170 1798             jeroen@solarproactive.nl
Gerrie Grootjans       06 2504 1100             gerrie@solarproactive.nl

Naar archief