GFT container Restafval container
Print

Nieuws

AED locatie Bannerschultestraat

AED locatie Bannerschultestraat
07 oktober 2018
Naar aanleiding van een incident waarbij de AED ingeschakeld moest worden in Sleen werd duidelijk dat een aantal vrijwilligers niet op de hoogte is van de locatie van de nieuwe AED. Begin 2018 is er een nieuwe AED aangeschaft ter vervanging van de AED bij de Rabobank.

Omdat het pinhokje vanaf 22.30 uur niet meer toegankelijk is en daardoor dus de AED ook niet meer 24 uur bereikbaar, is er destijds besloten om de nieuwe AED te plaatsen bij de DIO in het portiek.

Daar hangt hij vanaf het begin van dit jaar. Wanneer er een AED oproep komt via SMS wordt er verwezen naar Bannerschultestraat, portiek DIO. Bij de Rabobank hangt dus géén AED meer.

Cursus
Diegenen die kunnen/willen reanimeren en die daarvoor een (herhalings-)cursus willen volgen, of op de hoogte willen blijven van eventuele veranderingen ten aanzien van de AED, kunnen zich bij coördinator Marleen Haan aanmelden door middel van het doorgeven van een mailadres.

Volgend voorjaar wordt er in MFC De Brink weer een cursus georganiseerd. Diegenen die vorig jaar hebben deelgenomen worden automatisch uitgenodigd. Ben je vorig jaar niet uitgenodigd maar wil je toch graag deelnemen, meld je dan via de mail bij Marleen Haan, e-mail: marleen.haan@ziggo.nl.

 

Naar archief