GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Dorpsbelangen: inventarisatie belemmeringen

Dorpsbelangen: inventarisatie belemmeringen
06 oktober 2018
Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen- Diphoorn doet een beroep op de inwoners om te helpen bij het inventariseren van belemmeringen in beide dorpen voor met name de mensen met een beperking, maar ook voor de wat oudere senioren. Waar gaat het om?

Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het “Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)” aangenomen. Nederland heeft dit verdrag op 30 maart 2007 ondertekend en op 14 juli is het Verdrag in werking getreden.

Inventarisatie
De stichting Platform Gehandicaptenbeleid Gemeente Coevorden heeft alle Dorpsbelangenverenigingen gevraagd mee te werken aan een inventarisatie van belemmeringen en knelpunten in hun dorpen. Het platform denkt op deze wijze een zo compleet mogelijke inventarisatie te krijgen.

Als belangbehartiger van beide dorpen vindt Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn dit initiatief zeer belangrijk voor haar inwoners en wil hier dan ook zeker aan meewerken. "Maar ook wij kunnen dit niet alleen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig."

Meedenken
Via een brief, die binnenkort bij u in de bus komt, wil Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn daarom alle inwoners vragen om mee te denken over dit belangrijk onderwerp.

U kent ze vast en zeker wel, de belemmeringen en hindernissen waar u soms te vaak tegen aanloopt. Dorpsbelangen doet een beroep op alle inwoners om de bijna dagelijks terugkerende ergernissen te beschrijven en om deze door te geven. Dit onderzoek is zeker van groot belang voor onze minder mobiele- en gehandicapte dorpsgenoten. Met name aan deze groep wordt gevraagd om mee te werken aan deze inventarisatie. Maar zeer zeker is het ook van groot belang voor de wat oudere dorpsgenoten. Eigenlijk is het een zaak van iedereen voor iedereen. Mobiel, iets minder mobiel of gezond, laat allen uw stem horen.

Laat deze kans op verbetering in de leefomgeving niet voorbij gaan. Uw inzending wordt discreet behandeld en Dorpsbelangen zorgt er voor dat uw ”stem” via de stichting Platform Gehandicaptenbeleid Gemeente Coevorden bij het College van B&W van de Gemeente Coevorden terechtkomt.   

S.v.p. inleveren bij één van de bestuursleden of via het e-mailadres dorpsbelangen@sleen.nu   

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van bovenstaande. 

Naar archief