Oud papier PMD container
Print

Nieuws

Oud-schoolhoofd Erm Klaas Verbeek overleden

Oud-schoolhoofd Erm Klaas Verbeek overleden
12 september 2018
Op donderdag 6 september is in het ziekenhuis van Enschede Klaas Verbeek overleden. Verbeek was in de periode 1956-1968 hoofd van de Openbare Lagere School in Erm, de huidige basisschool De Piramide. Hij is 92 jaar geworden.

Klaas VerbeekIn 1956 begon hij aan zijn eerste functie als hoofd van een school, als opvolger van de heer H. Braam. Daarvoor was hij werkzaam als onderwijzer in Schoonebeek. Samen met mevrouw J. Tabak, later opgevolgd door de heer J.A. Kroon, heeft hij zich in de 12 jaren die volgden met hart en ziel gestort op het werk in en om de school. Naast zijn werk in de school was Verbeek betrokken bij het sociale leven van Erm. De aanspreektitel “meester” droeg hij tijdens en buiten schooltijd trots met zich mee. Evenzo werd zijn echtgenote, Bartha Verbeek-Witvoet, als partner ook als “juffrouw” aangesproken.

Het aantal leerlingen en het bestaansrecht van de school, was regelmatig een zorg voor hem. Naast een intensief contact met de Oudercommissie van de school over de invulling van het onderwijs, heeft hij ook diverse keren, samen met het gemeentebestuur (toen nog gemeente Sleen), het behoud van het openbaar onderwijs in Erm moeten bevechten; met succes.

In 1968 kreeg Verbeek de kans om een nieuwe lagere school in Haaksbergen op te zetten. Verbeek vertrok, samen met zijn echtgenote en kinderen Henk, Bart en André, na de zomer van 1968 naar Twente. In Erm werd hij opgevolgd door de heer Wijnholds.

Het is Verbeek in Haaksbergen gelukt om daar een bloeiende multiculturele school te creëren. Hij heeft daar tot zijn pensionering in 1984 gewerkt. Bij zijn pensionering is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na zijn pensionering is hij, samen met zijn echtgenote, nauw betrokken geweest bij het verzamelen en vastleggen van historische informatie rondom zijn geboorteplaats Oldemarkt.

Klaas en Bartha Verbeek hebben door de jaren heen met enkele (oud) inwoners van Erm blijvend contact onderhouden. In 2010 bezochten zij nog het 125-jarig jubileum van de school in Erm. Zij hebben tijdens dat bezoek veel herinneringen opgehaald en met diverse oud-leerlingen gesproken.

Op donderdag 13 september 2018 vindt de crematieplechtigheid voor de heer Verbeek plaats in het crematorium van Enschede.

Naar archief