Oud papier PMD container
Print

Nieuws

N376: veiligere oversteken voor fietsers

N376: veiligere oversteken voor fietsers
10 september 2018
In het artikel "Inwoners kunnen leven met hoge snelheid N376; verkeersmaatregelen verzachten pijn" van het Dagblad van het Noorden wordt gesproken over een veiligere oversteek tussen Sleen en Erm. Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn laat weten aan sleen.nu dat er gesproken is over de scholierenovergang tussen beide dorpen. Deze overgang wordt bij het vervolgtraject in 2022 aangepakt.

"Tot die tijd blijft het stuk tussen de ijsbaan en Erm 60 kilometer. Er is door de provincie duidelijk aangegeven dat deze oversteek bij het vervolgtraject een groot aandachtspunt zal hebben en de veiligheid blijft voorop staan. Daarnaast zal dan ook bekeken worden hoe het binnenrijden van Erm veiliger kan worden gemaakt."


De provincie Drenthe gaat de maximumsnelheid op het rode wegdeel verhogen naar 80 kilometer per uur. Wel komt er onder andere een rotonde bij de kruising met de weg naar Diphoorn.

Rotonde naar Noord-Sleen
Daarnaast komt er definitief een extra fietsoversteek aan de zuidelijke zijde van de rotonde tussen Sleen en Noord-Sleen, zodat fietsers minder vaak hoeven over te steken. 


De rotonde tussen Sleen en Noord-Sleen (foto: Silvia de Vries).

Planning
De aangepaste plannen op het gedeelte tussen de ijsbaan en de rotonde naar Noord-Sleen moeten nog verder worden uitgewerkt door de provincie. Het gaat hier om het voorsorteervak voor het verkeer dat vanuit Erm komt en linksaf wil slaan richting de Bannerschultestraat, de rotonde bij de afslag naar de Boelkenweg richting Diphoorn en de stopplek voor autobussen bij de bushalte bij de ijsbaan of de Boelkenweg. Direct omwonenden en grondeigenaren worden hierbij betrokken.

Door deze aanpassingen zal de reconstructie voor wat betreft de genoemde kruisingen niet meer dit jaar plaats vinden. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar en is onder meer afhankelijk van grondverwerving en mogelijke bestemmingsplanaanpassingen.

Lees ook:
Inwoners kunnen leven met hoge snelheid (10 september 2018)
N376 toch 80 kilometer weg (7 september 2018)
Inloopavond N376: veel tegenstanders (10 juli 2018)
Mogelijk extra fietspad bij rotonde Sleen (26 juni 2018)
Rumoer rond verhoging snelheid weg bij Sleen (9 juni 2018)
N376 bij Sleen mogelijk 80 kilometer weg (3 juni 2018)

Naar archief