Restafval container
Print

Nieuws

Politieberichten juni

Politieberichten juni
04 juli 2018
Van wijkagent Hans Bonhof kregen we weer de politieberichten van de maand juni in Sleen en directe omgeving binnen. Er was voor ons gebied weer een verscheidenheid aan meldingen: brand, een aanrijding en een forse snelheidsovertreding.

Op 7 juni vond op de Oude Rijksweg in Erm een aanrijding plaats tussen een motorrijder en een fietser. De fietser verleende geen voorrang en raakte licht gewond.

Er werd op donderdag 7 juni via internet aangifte gedaan van diefstal van een telefoon op het Ermerstrand.

Op vrijdag 8 juni werd een verdacht persoon gezien in de nabijheid van OBS De Piramide in Erm. De persoon werd niet aangetroffen.

Op maandag 11 juni kreeg de politie melding van een mogelijk dronken bestuurder in een busje in Erm op de Horstingerend. Later kon het busje worden gecontroleerd achter Nieuw-Amsterdam. De bestuurder bleek niet onder invloed te zijn, maar verklaarde erg moe te zijn.

Op dinsdag 12 juni werd er vroeg in de middag bij een insluiping in Sleen geld en sieraden buit gemaakt. Hoe de dader de woning binnengekomen is, is onbekend.

Op 14 juni kreeg de politie in de vroege avonduren de melding dat een vrouw wat verward nabij de rotonde van de N381 bij Noord-Sleen liep. Zij werd niet aangetroffen.

Van zondag op maandag 17 op 18 juni werd vanaf de Bannerschultestraat een transportfiets ontvreemd. De eigenaresse deed via internet aangifte van de diefstal.

Op donderdag 21 juni werd op N34 onder Erm een snelheidsovertreding geconstateerd van meer dan 50 km/uur overschrijding van de geldende 100 km/uur. Het rijbewijs van de bestuurder werd na de bekeuring ingevorderd.

Op 28 juni stelde de politie, afdeling dieren, een onderzoek in naar een 114 melding over dieren die mogelijk verwaarloosd waren. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van verwaarlozing.

Op 29 juni reed de politie mee met de brandweer naar een schoorsteenbrand in Erm op het Ermerzand. De brandweer deed haar werk.

Er waren een aantal politiebemoeienissen met betrekking tot burenruzies, relatieproblemen/ huiselijk geweld, mishandelingen, geluidsoverlast of andere overlast en hulpverleningen. Vanwege privacy kunnen deze niet worden genoemd.

Bereikbaarheid politie
Uw wijkagent Bonhof is te bereiken via het algemene politienummer 0900-8844, vragen naar wijkagent Bonhof. (U wordt doorverbonden met mij of men maakt een belbericht) .

In noodgevallen altijd 112 bellen (lees dringende zaken).

Mailadres van de wijkagent is: hans.bonhof@politie.nl

U kunt altijd anoniem meldingen doen bij 0800-7000 of emailen naar http://www.meldmisdaadanoniem.nl

De politie Drenthe op internet is: http://www.politie.nl/

Naar archief