Restafval container
Print

Nieuws

Gemeente stelt WhatsApp borden beschikbaar

Gemeente stelt WhatsApp borden beschikbaar
10 april 2018
Je ziet het steeds meer, buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt te signaleren. Een moderne vorm van buurtpreventie op initiatief van inwoners. De gemeente Coevorden stelt, op aanvraag, de ‘WhatsApp borden’ beschikbaar.

Plaatsing onder voorwaarden
Voor het plaatsen van een WhatsApp bord in een buurt of wijk gelden een aantal voorwaarden. Zo moet de buurt/wijk actief een WhatsApp-groep hebben die gericht is op de veiligheid in straat/buurt.
De gemeente plaatst de borden en kijkt naar de meest geschikte plek. Dat zijn de belangrijkste invalswegen van een kern/wijk.

Borden aanvragen
Buurt- en wijkverenigingen of initiatiefnemers van een WhatsApp groep kunnen een aanvraag doen. 

Whatsapp bord

Rol van de gemeente
De gemeente zorgt voor plaatsing van de borden, maar bemoeit zich niet met de gesprekken in de WhatsApp groepen. Het gaat dus puur om het plaatsen van de borden.  

Interesse?
Initiatiefnemers kunnen zich melden bij team Economie en Leefbaarheid van de gemeente Coevorden, H. Krabman (14 0524).
 

Naar archief