GFT container
Print

Nieuws

Sleen: lezing 'Veranderingen in de landbouw'

Sleen: lezing 'Veranderingen in de landbouw'
11 maart 2018
Dinsdag vond de lezing van de Stichting Streekeigen Sleen plaats in Zaal Wielens in Noord-Sleen. Gerrit Hegen, oud-dierenarts en sinds 2014 zelfstandig ondernemer als “De Boerenveearts”, gaf een presentatie over de veranderingen in de landbouw, toegespitst op Sleen en omgeving.

Gerrit, geboren en getogen in Gees, liet, gestaafd met cijfers en statistieken, zien hoe de landbouw de afgelopen zestig jaar veranderde. Dit betrof zowel het aantal koeien en paarden, de mechanisatie, als de melkproductie per koe. Aangevuld met mooie landschapsfoto’s van Sleen en omgeving, foto’s van de werkzaamheden op het land en de boerderij.   


De boerderij in Gees


Ontwikkeling van de veestapel in Gees

Melkproductieverloop
In een staatje van de melkproductie van 1960 tot heden op de boerderij in Gees, zien we dat de opbrengst per koe oploopt van gemiddeld 4200 kg in 1960 tot 9600 kg in 2017. Ook het vet- en eiwitgehalte neemt in de loop van de tijd gestaag toe. Fokkerij, betere voeding en goede verzorging ligt hieraan ten grondslag. Het aantal koeien neemt fors toe van 12 in 1960 tot 120 in 2017.

Melkproductieverloop 1960-2017

Mechanisatie
Naast het steeds meer in gebruik nemen van machines is de mechanisatie af te lezen van de toename van het aantal trekkers en de afname van het aantal paarden op de boerenbedrijven. Echter, buiten deze bedrijven neemt het aantal paarden wel toe als gevolg van de toename van het aantal paarden voor recreatiedoeleinden.

paarden.png

Interessant is ook de ontwikkeling van het melken; de overgang van het handmelken (met handmelkdiploma) via de melkmachines naar de huidige melkrobots.

 
Handmelken                                                   Machinaal melken

Ook op de akkers, bij de graanoogst, is er veel veranderd, getuige onderstaande plaatjes.


Graanoogst


Bij Diphoorn

De grond onder onze voeten
Een ander thema dat Gerrit Hegen aanroerde was het belang van de bodem. De bodem in Sleen en omgeving heeft bijzondere eigenschappen. Het is belangrijk om daar op de juiste wijze mee om te gaan om de optimale opbrengst te krijgen, het liefst met zo min mogelijk kunstmest. Diverse factoren spelen daarbij een rol, zoals waterhuishouding, structuur, beworteling, organische stof (humus) en bodemleven. Als voorbeeld werd een staatje getoond van het bodemleven.

adembenemend.png

Al met al een zeer boeiend verhaal over de ontwikkelingen in de landbouw de laatste zestig jaar.

Als aanvulling op  de lezing over de landbouw wordt op 25 maart een bezoek gebracht aan het bedrijf van de familie Katerberg in Diphoorn.


Welkom op 25 maart!

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Stichting Streekeigen Sleen: Reina Zwiers,   e-mail: reina.zwiers@planet.nl.

Verslag: Nico Bakker
Foto’s Gerrit Hegen

Naar archief