Oud papier GFT container
Print

Nieuws

Stichting G1000 gaat slapen

Stichting G1000 gaat slapen
10 februari 2018
Eind januari vond de afsluitende bijeenkomst van G1000 Coevorden plaats. Met deze avond werd een belofte ingevuld om de resultaten van de G1000 terug te koppelen. De projecten gaan zelfstandig door.

Een korte terugblik op de aanloop en de dag zelf bracht weer even het gevoel terug van de waanzinnige drive waarmee alle vrijwilligers de G1000 op 29 oktober hebben georganiseerd. Maanden van voorbereidingen leidden tot een mooie dag vol positieve energie. Op die dag werden ideeën en beelden uitgewisseld en de basis gelegd voor een aantal verbindende projecten.

Zoals altijd de bedoeling is geweest, gaan de projecten zelfstandig verder. Ze zijn uit de G1000 ontstaan, maar de stichting heeft verder geen bemoeienis meer met het vervolg. De stichting gaat 'slapen', maar het bestuur heeft aangegeven dat, wanneer de behoefte er is, het bereid is zich in te zetten voor een nieuw initiatief om de nieuwe democratie mede vorm te geven.

Meer informatie over deze projecten is te lezen op de website van de G1000 Coevorden.

Naar archief