Oud papier GFT container PMD container
Print

Nieuws

Leerlingen uitgedaagd

Leerlingen uitgedaagd
06 oktober 2017
In samenwerking met Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn worden de leerlingen van groep 5 tot en met 8 uitgedaagd een verkeersbord te ontwerpen voor de vijf speeltuinen in Sleen. "Omdat er nog steeds te hard wordt gereden in de bebouwde kom bij de speeltuinen willen we de bestuurders bewust maken dat kinderen veilig moeten kunnen spelen", aldus de speeltuinvereniging.

Het thema van het verkeersbord is dan ook: Veilig kunnen spelen.

De vijf ontwerpen worden op echte borden afgedrukt en daadwerkelijk geplaatst bij de speeltuinen van Kindervreugd. Jullie hebben twee weken de tijd om een verkeersbord te ontwerpen. Je mag alleen een ontwerp maken of met een klasgenootje. Het verkeersbord moet aan de volgende eisen voldoen:            
* Het bord moet dus laten zien dat mensen moeten opletten voor spelende kinderen.
* Er mag geen tekst op. Natuurlijk mag je voornaam er wel op, rechts onder in de hoek.
* De tekening moet duidelijk en overzichtelijk zijn, dus niet te druk.

Zodra alle ontwerpen binnen zijn, worden de beste vijf ontwerpen uitgekozen. De leerlingen kunnen de ontwerpen voor 16 oktober inleveren bij hun leerkracht op school.

Het bestuur van de speeltuinvereniging komt de winnaars persoonlijk op school feliciteren. "Wanneer de verkeersborden klaar zijn gaan we die natuurlijk officieel onthullen waar je ook voor zal worden uitgenodigd. Alle leerlingen wensen we veel succes bij het ontwerpen."

      

Naar archief