Oud papier GFT container PMD container
Print

Nieuws

Met een veilige fiets op straat

Met een veilige fiets op straat
06 oktober 2017
De fiets is het vervoermiddel voor veel kinderen. Ze gaan met de fiets naar school, naar familie, naar vriendjes of naar de sportclub. Kinderen trappen daarbij heel wat kilometertjes weg in het verkeer. In stad en dorp, maar ook daarbuiten op plattelandswegen.

Elke week komen er in Nederland kinderen na school niet thuis, omdat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Per jaar belanden enige duizenden kinderen in het ziekenhuis. Nog erger is dat elk jaar kinderen overlijden aan de gevolgen van een ongeval met de fiets. In de gemeente Coevorden waren er 3 ongevallen per 1000 kinderen.

Fietsenkeuring op basisscholen
De meeste ongevallen met kinderen gebeuren in de vroege avond. Ook gebeuren er steeds meer ongevallen door gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. Het fietsen op straat kent daarom een aantal risicofactoren. De staat van onderhoud van de fiets is er één van. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, op alle 25 basisscholen in de gemeente Coevorden de fietsen controleert van de groepen 3 t/m 8. En dat zijn dit jaar zo'n 2100 leerlingen.

De ervaring van alledag leert dat veel kinderen de weg op gaan met fietsen vol grote of kleine gebreken. Slechte remmen, geen fietsbel, een te losse ketting, of zelfs een los voorwiel, waarvan de wielmoer ontbreekt enz., kom je tegen. Slechte of geen verlichting en geen verplichte reflectie, komen we dagelijks tegen. En vooral op plattelandswegen is dat de schrik van iedere bestuurder. Wie mopperde eens niet dat er weer een fietser zonder verlichting voor hem/haar opdoemde.

Van in oktober tot begin november worden de fietsenkeuringen op de scholen uitgevoerd.

Alle schoolkinderen krijgen vooraf een ouderbrief mee, waarin de keuring wordt uitgelegd en daarin staan ook aandachtspunten waaraan een fiets (wettelijk) moet voldoen.

Tijdens de controle, uitgevoerd door VVN-vrijwilligers, wordt op een controlekaart genoteerd welke onderdelen wel of niet goed aan de fiets zijn. Ouders weten dan welke reparaties verricht moeten worden. Is een fiets helemaal in orde, dan krijgen de kinderen alleen dan de "Deze fiets is OKÉ" sticker. Zeg maar een APK keuringssticker.

Voor de kinderen in de groepen 1 en 2, die het minst op een fietsje naar school komen en/of zonder begeleiding niet op straat mogen komen, gaan VVN voorlichters met een fietsje de klas in. Met zo'n fietsje op een tafel, geeft al heel wat hilariteit, wordt in een kringgesprek, met Bob of Lotte van Veilig Verkeer, over de fiets gesproken. En als de vraag wordt gesteld, wie wel eens alleen en ook nog eens in het donker rijdt, komen daar verrassende antwoorden uit. Deze kinderen krijgen daarna een kleurplaat met een doosje kleurpotloodjes.

Data fietskeuringen:
3 oktober: de Piramide, Erm (11:00 uur)
12 oktober: de Vlinderhof (10:30 uur)
2 november: de Akker (08:30 uur)
2 november: de Fontein (10:30 uur)

Naar archief