Oud papier GFT container PMD container
Print

Nieuws

Huisartsenpraktijk zet extra in op ouderenzorg

Huisartsenpraktijk zet extra in op ouderenzorg
11 augustus 2017
Met ingang van september wordt het team van Huisartsenpraktijk Sleen versterkt met een verpleegkundige ouderenzorg. Tineke Overberg, voorheen werkzaam als leidinggevende bij Icare thuiszorg komt het team ondersteunen. Ze werkt samen met de praktijkondersteuner, Ine Hindriks, die al langer ouderenzorg in haar pakket heeft.

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg en steeds meer ouderen zijn kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. U kunt hierbij denken aan geheugenproblemen en valproblemen, maar ook slechter horen en zien en problemen met bewegen en dergelijke vormen een risico.

"Om de zorg voor kwetsbare ouderen meer te kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoeften hebben we hiervoor gespecialiseerde medewerkers. Het zolang mogelijke in stand houden van de zelfredzaamheid van de oudere is hierbij leidend. Tineke en Ine kunnen u hierover extra informatie geven. Aarzel niet om contact met hen op te nemen", aldus de huisartsenpraktijk.

 

Naar archief