Oud papier GFT container PMD container
Print

Nieuws

Politieberichten juli

Politieberichten juli
02 augustus 2017
De afgelopen maand (juli) is er weer veel te doen geweest in en rondom Sleen. Van woninginbraken, vermissingen, vernielingen tot geluidsoverlast. Wijkagent Bonhof zette de feiten op een rijtje en kwam met onderstaand overzicht.

Op 1 juli werd op een parkeerterrein aan de Kibbelkoele een camper opengebroken en een aantal zaken ontvreemd. De eigenaar deed aangifte van inbraak met diefstal.

Op dinsdag 4 juli zocht de politie met een aantal auto’s naar een vermist opgegeven mountainbiker, die verdwenen was nabij de Kibbelkoele. De man was onwel geworden en tijdens de rit afgestapt. Hij was daarna opgeknapt en naar huis gereden. Zijn metgezellen wisten dat niet en konden hem vanzelfsprekend bij de Kibbelkoele niet weer vinden. De man belde bij zijn thuiskomst.

N.a.v. van de Zuidenvelddagen is een aantal klachten over gedrag en geluidshinder bij de politie binnen gekomen.
- De geluidshinder werd meest afgedaan omdat men de muziek uitzette.
- Jammer, dat de straatversiering aan de Heirweg na de optocht gedeeltelijk vernield is, dan wel beschadigd werd door een groep bezoekers uit een naburig dorp. Daders waren zo niet aan te wijzen, maar afkomst van de groep wel. Ik hoop, dat men in die groep elkaar beter leert te corrigeren bij foutief gedrag.
- Verder verliepen de dagen eigenlijk zonder noemenswaardige incidenten en was de sfeer erg goed.

Tijdens en na de optocht werden twee signalementen en kentekens doorgegeven van verdachte auto’s, die rondreden in Sleen. Zij werden helaas niet aangetroffen.

Van woensdag op donderdag 19 op 20 juli werd er ingebroken in een aantal woningen in Sleen. Bij de inbraken werd naast andere voorwerpen ook een personenauto ontvreemd. Deze werd direct gesignaleerd. Er werd een sporenonderzoek en een buurtonderzoek gedaan. Ook werden Burgernet-meldingen gemaakt. De bewoners van de woningen waren op vakantie.

Op 22 juli werd gemeld, dat er achter het Ermerstrand op de Kleikoelenweg te Erm fout geparkeerd werd bij het parkeerverbod. Helaas waren de dienstdoende surveillanceauto’s druk met meldingen met hogere prioriteit. Er werden toen geen bekeuringen op de auto’s gedaan.

Op zondag 23 juli werden drie fietsen, die mogelijk door fietsdieven “koud gezet” waren, (verborgen om later opgehaald te worden) opgehaald door “Ben Kwijt” (waar verloren/gevonden voorwerpen aangegeven worden). De politie had ze in Erm ontdekt na een tip.

Op het Ermerstrand was er dit weekeinde het Beachvolleybaltoernooi met de daarbij behorende feesten op de vrijdag- en zaterdagavond. Er deden zich geen calamiteiten voor. Wel werden een aantal fietsen ontvreemd en kleine vernielingen gepleegd. Van de feestavonden kwamen enkele klachten over geluid vanuit Sleen. Door de wind draagt het geluid wat verder. Men heeft echter ontheffing m.b.t. het geluid tot bepaalde decibels. Er wordt daarop gecontroleerd.

Van zondag op maandag werd een bromfiets ontvreemd van de Oude Rijksweg in Erm. De eigenaar deed aangifte via internet.

Op dinsdag 25 juli werd er ingebroken in een woning in Sleen. De bewoners waren op vakantie. Er werd een sporenonderzoek gedaan en tevens een buurtonderzoek.

Op 28 juli werd in Erm een bestuurster van een personenauto gecontroleerd. Daarbij kreeg de bestuurster een A indicatie. Zij bleek te veel alcoholhoudende drank te hebben genuttigd en kreeg een proces-verbaal.

Er werden deze maand een aantal malen melding gemaakt van een verdacht voertuig, dat rondreed in Sleen en van verdacht ophoudende personen. De politie kwam daarvoor vaak later in Sleen en kon de auto’s of personen niet meer achterhalen. Mooi is het als men kentekens kan noteren, zodat we die kunnen signaleren.

Afgelopen maand zijn er veel meldingen van de N381 bij de politie binnengekomen. Van afgevallen lading tot gestoord en gevaarlijk gedrag. Daarbij werd één bestuurder geverbaliseerd voor de snelheid.

Er waren een aantal politiebemoeienissen met betrekking tot burenruzies, relatieproblemen/ huiselijk geweld, mishandelingen, geluidsoverlast of andere overlast en hulpverleningen. Vanwege privacy kunnen deze niet worden genoemd.

Bereikbaarheid politie
Wijkagent voor het gebied Sleen/Zweeloo (de oude gemeenten Sleen en Zweeloo). U kunt me bereiken via het algemene politienummer 0900-8844 vragen naar de wijkagent Bonhof. (U wordt doorverbonden met mij of men maakt een belbericht voor mij). In noodgevallen altijd 112 bellen (lees dringende zaken).

Mijn e-mailadres is: hans.bonhof@politie.nl. Via e-mail is de politie Coevorden te bereiken onder e-mailadres: Coevorden@drenthe.politie.nl. U kunt altijd anoniem meldingen doen bij 0800-7000 of e-mailen naar www.meldmisdaadanoniem.nl. De politie Drenthe op internet is: www.politie.nl.

Naar archief