Oud papier GFT container PMD container
Print

Nieuws

Noord-Sleen: "Um Zunst" van start

Noord-Sleen: "Um Zunst" van start
29 juli 2017
In Noord-Sleen wordt op 4 augustus de installatie van de postcoderoos coöperatie "Um Zunst" officieel in gebruik genomen. Na voorbereiding van ruim een jaar kan worden begonnen met het leveren van zonne-energie aan het net.

In mei 2016 is een inventarisatie gehouden onder de inwoners van Noord-Sleen of er belangstelling was voor een dergelijk project. De bijeenkomst werd bezocht door meer dan 30 personen. Er werd uitleg gegeven van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het bleek dat er voldoende belangstelling was om verder te onderzoeken of een rendabel project kon worden opgezet. Na informatie bij de Drentse milieufederatie, Enexis en de Drentse energieorganisatie werd besloten om de daken van de schuren van de Brinkhoeve te beleggen met zonnepanelen. Jannie en Riekus Weggemans (de eigenaren) waren bereid om de daken gratis ter beschikking te stellen.

Er bleek ruimte te zijn om ongeveer 40.000 kwh. per jaar te produceren. Binnen enkele weken was er voldoende belangstelling om verder te gaan met dit project. Er meldden zich 9 gezinnen aan die mee wilden doen met een gezamenlijk gebruik van iets minder dan 40.000 kwh. per jaar.

zonnecellen 1.jpg

Vorige week is begonnen met het installeren van zonnepanelen op de schuren van de Brinkhoeve

Regeling
De postcoderoosregeling houdt in dat gezamenlijk panelen worden aangeschaft die stroom gaan leveren aan het net. De deelnemers worden allemaal lid van dezelfde energieleverancier en nemen gewoon stroom af via hun eigen meter. Het voordeel bestaat uit de vrijstelling van energiebelasting voor de komende 15 jaar.

Op dit moment is deze belasting 12 eurocent per kwh. De productieopbrengst van de opgewekte stroom wordt ook onder de leden van de coöperatie verdeeld. Dit is ongeveer 3,5 cent per opgewekte kwh. Dus het voordeel voor de komende 15 jaar bestaat uit een korting op de elektriciteitsrekening van 15 eurocent / kwh.

Na prijsopgave te hebben gevraagd bij een vijftal installateurs, is gekozen voor Installatiebedrijf Vriend uit Coevorden, die voor "Um Zunst" de best passende aanbieding had. Onderdeel van de aanbieding is dat op de hele installatie 25 jaar garantie wordt gegeven en dat in het 25e jaar nog 85% van de gegarandeerde beginproductie wordt gegarandeerd.

Bron: noord-sleen.nl

Naar archief