Ideeënformulier Dorpsbuget 2023

Voor 2023 heeft Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn opnieuw een dorpsbudget ontvangen. Daarom vraagt Dorpsbelangen alle inwoners van Sleen en Diphoorn om met nieuwe ideeën te komen. Elke inwoner kan ideeën indienen, dus ieder persoon binnen een gezin. Totaal is er 18.000 euro te besteden. Dit kan tot 6 november door middel van onderstaand ideeënformulier.

Spelregels:
- Alle bewoners van Sleen en Diphoorn vanaf 18 jaar kunnen plannen/ideeën indienen en meestemmen over de besteding. Er mogen meerdere ideeën per persoon worden ingediend. 
- Over de gerealiseerde ideeën dient de aanvrager financiële verantwoording af te leggen en tevens een stukje plus foto’s indienen zodat iedereen dat kan terugzien op sleen.nu. Dorpsbelangen kan dit (indien gevraagd) ter verantwoording naar de gemeente sturen  
- Ideeën dienen de  leefbaarheid en sociale samenhang voor de bewoners te verbeteren. 
- Het moeten nieuwe plannen/ideeën zijn. Het voorstel moet solide en haalbaar zijn. Eventueel onderhoud blijft, waar mogelijk, onder de verantwoording van de indiener.
- Dorpsbelangen draagt alleen zorg voor de financiering en niet voor de uitvoering! Wel kan Dorpsbelangen helpen bij bemiddeling bij de uitvoering. 
- Voorwaarde is dat het idee binnen 1 jaar na goedkeuring opgestart of gerealiseerd dient te zijn. 

Formulier

Aanvraagformulier 
Klik hier voor het aanvraagformulier als pdf-bestand.