Nieuws

Koploper Veenhuizen wint met 5-1 van Sleen 1 (za)

Sleen 1 (za) heeft de eerste wedstrijd van 2014 tegen koploper Veenhuizen met een 5-1 verlies afgesloten. Op sportpark "Achter de Molen" waren vooral de eerste minuten van beide helften beslissend.

Sleen (zo) wint nip van CEC

In het degradatieduel Sleen – CEC zondagmiddag stonden drie belangrijke punten op het spel. Diegene die won kreeg wat aansluiting bij de middenmoot en de verliezer bleef onderin.

'De gelukszoeker' valt in de smaak

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond werd in het kader van de kerkenfusie de musical 'De gelukzoeker' opgevoerd in de Ontmoetingskerk van Sleen. De musical is geschreven door Jan van Lenthe en werd door zo'n 30 spelers op de planken gezet.

Streekeigen Sleen viert 25-jarig jubilieum

De Stichting Streekeigen Sleen viert zondag 26 januari aanstaande het feit dat precies op deze datum in 1989 de akte is gepasseerd van de oprichting van de stichting. Er wordt deze dag een jubileumochtend georganiseerd voor donateurs bij Wielens in Noord-Sleen. Het programma is nog een verrassing.

Diphoorn is kern met pit

Zaterdag vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de prijsuitreiking plaats van de landelijke wedstrijd Kern met Pit, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

Slener Menu Wandeling 26 januari aanstaande

Regen, kou, sneeuw of gewoon wat miezerig winterweer? In de voorgaande edities van de Slener Menu wandeling hebben we al deze weersomstandigheden gehad.

Nationale Tuinvogeltelling: telt u ook mee?

Vandaag, zaterdag 18, en morgen, zondag 19 januari, kunt u vogels in de buurt tellen voor de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming Nederland. Telt ook u mee?

Japie Prut

In het kader van de fusie tussen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Sleen werd er woensdagmiddag voor de basisschoolkinderen een theatervoorstelling georganiseerd

"Running" Valentijn Diner

Vrijdag 14 februari aanstaande organiseert Sleen4life een benefietdiner ten behoeve van de Roparun 2014.
Het “Running“ Valentijn Diner wordt gehouden in Theater De Deel aan de Menso Altingstraat 6 in Sleen, aanvang 19:00 uur.

De vlag wappert van de toren!

Aanstaande zondag is het weer zover. Dan wappert opnieuw de vlag vanaf de toren. Het is immers een historische dag: de Slener kerken fuseren. Maar denk nu niet als je voorbij fietst: Oh, de vlag wappert weer. Want je moest eens weten hoeveel inspanning en lef daarvoor nodig is.

Crescendo Sleen geeft nieuwjaarsconcert

Op zondagmiddag 19 januari aanstaande geven de opleidingsorkesten A en B van muziekvereniging Crescendo uit Sleen en het Kinderkoor Ozewiezewoze een nieuwjaarsconcert.

Dominee Borst vertelt over spiritualiteit

Dominee Hans Borst uit Sleen verzorgt op dinsdag 21 januari een avond over spiritualiteit. Wat is spiritualiteit en waar gaat het over en waar komt de belangstelling voor oosterse spiritualiteit, met name het boeddhisme, toch vandaan? Is het allemaal nieuw of is het ‘oude wijn in nieuwe zakken’?

Pubquiz Wielens in het teken van het jaar 2013

Op vrijdagavond 31 januari vanaf 20.00 uur vindt er weer een pubquiz plaats bij café-restaurant Wielens in Noord-Sleen. Deze keer wordt de kennis van het jaar 2013 getest. In teamverband (maximaal 4 personen) worden vragen beantwoord.

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in.

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in
SleenWeb - 15 januari 2014

De gemeente Coevorden wil de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsvoering. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ligt van 15 januari tot en met 25 februari 2014 ter inzage. Het plan vervangt de vijf bestemmingsplannen Buitengebied van Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen en regelt de bestemming van zo’n 1700 percelen in de gemeente Coevorden.

Het voorontwerpplan heeft in januari en februari 2013 ter inzage gelegen en is besproken met belanghebbenden zoals provincie, waterschap, LTO, natuur- en milieufederatie, natuurbeherende instanties etc. Daarnaast is een
informatiebijeenkomst gehouden en zijn tientallen gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden waardoor al veel wensen en opmerkingen verwerkt zijn in het ontwerpplan. Een belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe plan is dat de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Wel moet bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het waardevolle landschap. In de bijbehorende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit worden richtlijnen gegeven voor een goede landschappelijke inpassing van met name uit te breiden (agrarische) bedrijven.

Inspraakreacties verwerkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de Nota Inspraak en Overleg, die naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp is gemaakt. Hierin zijn alle reacties verwerkt die op het voorontwerp zijn binnengekomen. Uitgangspunt hierbij was om daar waar mogelijk mee te bewegen met de wensen en behoeften van de agrariërs, die hun bedrijf moeten kunnen uitoefenen op het platteland. Ook heeft het college ingestemd met de Nota Inspraak en Overleg die naar aanleiding van de zienswijzen op de MER Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden is opgesteld. Iedereen die heeft gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels geïnformeerd over hoe de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan met zijn of haar reactie is omgegaan.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 23 januari 2014 is er een algemene informatiebijeenkomst in zaal Hegen, Wezuperstraat 15 in Wezup om 19.30 uur. Hier wordt in grote lijnen uitleg gegeven over het ontwerpbestemmingsplan en de resultaten van de inspraak.

SleenWeb personalia: afscheid en nieuwe medewerkers

SleenWeb neemt afscheid van enkele collega's, maar begroet ook weer een aantal nieuwe gezichten! Nieuwe gezichten zijn Nico Bakker, Ritha Elving en Diny Jansen. Paul Steenbergen, Netty Meijer, Claris Bakker en Evelien Bos stoppen.

Kerken gaan fuseren in Sleen: programma fusieweek

Deze week staat er in kerkelijk Sleen heel wat te gebeuren. Na een voorbereiding van enige jaren wordt de fusie tussen beide kerken een feit.

Nieuwe expositie bij Galerie Geert W.

Afgelopen vrijdag is in Galerie Geert W. in Noord-Sleen de expositie van schilderijen, gemaakt door Nasima Bosma uit Veenoord, geopend. Vanaf vandaag, dinsdag 14 januari, kunt u deze expositie in de galerie aan de Zweeloërstraat 1 bekijken.

Centrum voor 'Welzijn en Ontspanning' open op 1 februari

Op zaterdag 1 februari aanstaande vindt de officiële opening van het 'Centrum Welzijn & Ontspanning' in Sleen plaats. Om 10.00 uur zal wethouder Truus Pot-Eland van de gemeente Coevorden het centrum aan De Goornhoek 5 openen.

Bewoners van de Meulenbuurt voorgelicht

Zaterdagmiddag kregen de bewoners van de Schultestraat, Drostenstraat, Ettenstraat, Carspelstraat, Seendstraat, Aumuhlestraat en Molenerf in Sleen voorlichting over de situatie tijdens het musical spektakel "Op de vleugels van de wind".

Nog plekken vrij bij cursussen SeniorWeb

Het cursusseizoen 2014 van SeniorWeb gaat eind januari weer van start. SeniorWeb heeft nog twee plaatsen vrij bij de fotobewerkingscursus 'Picasa' en nog drie plaatsen bij de cursus 'Internet en e-mail'.