Nieuws

Karate vereniging Taikishin vijf jaar actief in Sleen

Op 14 februari aanstaande is Karatevereniging Taikishin al weer vijf jaar actief in de dojo van sporthal “Broekveld” in Sleen. Wat in 2009 begon met een juniorentraining, waar in de startfase slechts drie kinderen aan deelnamen, heeft de vereniging in de daarop volgende jaren langzaam maar zeker een gestage groei doorgemaakt.

Muziek maken in Happerei De Linde

De maandelijkse 'Session Sleen' biedt een podium voor muzikanten. Op vrijdag 24 januari zal weer gemusiceerd worden in Happerei De Linde aan de Bannerschultestraat 17 in Sleen. Aanmelden kan altijd en alle stijlen muziek zijn welkom.

SleenWebbers aan de slag met nieuwe site

Maandagavond kregen verschillende SleenWeb medewerkers, die zich bezighouden met het plaatsen van onder andere nieuws, foto's en informatie, uitleg over "de achterkant" van de nieuwe sleen.nu website.

Fusie kerken is een feit (update)

Op zondagmorgen 19 januari zijn de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk in Sleen gefuseerd. Tijdens de druk bezochte kerkdienst werden de fusiestukken onder toezicht van notaris Molenaar getekend.

Klokken luiden door nachtelijk Sleen

Het komt niet zo vaak voor dat een notaris zitting houdt in een kerk. Zondagochtend gebeurde dit. De beide kerken in Sleen tekenden de fusie akte tijdens een feestelijke dienst. “Maar” zei de notaris, “Vannacht om 12 uur is deze fusie juridisch een feit”.

Koploper Veenhuizen wint met 5-1 van Sleen 1 (za)

Sleen 1 (za) heeft de eerste wedstrijd van 2014 tegen koploper Veenhuizen met een 5-1 verlies afgesloten. Op sportpark "Achter de Molen" waren vooral de eerste minuten van beide helften beslissend.

Sleen (zo) wint nip van CEC

In het degradatieduel Sleen – CEC zondagmiddag stonden drie belangrijke punten op het spel. Diegene die won kreeg wat aansluiting bij de middenmoot en de verliezer bleef onderin.

'De gelukszoeker' valt in de smaak

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond werd in het kader van de kerkenfusie de musical 'De gelukzoeker' opgevoerd in de Ontmoetingskerk van Sleen. De musical is geschreven door Jan van Lenthe en werd door zo'n 30 spelers op de planken gezet.

Streekeigen Sleen viert 25-jarig jubilieum

De Stichting Streekeigen Sleen viert zondag 26 januari aanstaande het feit dat precies op deze datum in 1989 de akte is gepasseerd van de oprichting van de stichting. Er wordt deze dag een jubileumochtend georganiseerd voor donateurs bij Wielens in Noord-Sleen. Het programma is nog een verrassing.

Diphoorn is kern met pit

Zaterdag vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de prijsuitreiking plaats van de landelijke wedstrijd Kern met Pit, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

Slener Menu Wandeling 26 januari aanstaande

Regen, kou, sneeuw of gewoon wat miezerig winterweer? In de voorgaande edities van de Slener Menu wandeling hebben we al deze weersomstandigheden gehad.

Nationale Tuinvogeltelling: telt u ook mee?

Vandaag, zaterdag 18, en morgen, zondag 19 januari, kunt u vogels in de buurt tellen voor de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming Nederland. Telt ook u mee?

Japie Prut

In het kader van de fusie tussen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Sleen werd er woensdagmiddag voor de basisschoolkinderen een theatervoorstelling georganiseerd

"Running" Valentijn Diner

Vrijdag 14 februari aanstaande organiseert Sleen4life een benefietdiner ten behoeve van de Roparun 2014.
Het “Running“ Valentijn Diner wordt gehouden in Theater De Deel aan de Menso Altingstraat 6 in Sleen, aanvang 19:00 uur.

De vlag wappert van de toren!

Aanstaande zondag is het weer zover. Dan wappert opnieuw de vlag vanaf de toren. Het is immers een historische dag: de Slener kerken fuseren. Maar denk nu niet als je voorbij fietst: Oh, de vlag wappert weer. Want je moest eens weten hoeveel inspanning en lef daarvoor nodig is.

Crescendo Sleen geeft nieuwjaarsconcert

Op zondagmiddag 19 januari aanstaande geven de opleidingsorkesten A en B van muziekvereniging Crescendo uit Sleen en het Kinderkoor Ozewiezewoze een nieuwjaarsconcert.

Dominee Borst vertelt over spiritualiteit

Dominee Hans Borst uit Sleen verzorgt op dinsdag 21 januari een avond over spiritualiteit. Wat is spiritualiteit en waar gaat het over en waar komt de belangstelling voor oosterse spiritualiteit, met name het boeddhisme, toch vandaan? Is het allemaal nieuw of is het ‘oude wijn in nieuwe zakken’?

Pubquiz Wielens in het teken van het jaar 2013

Op vrijdagavond 31 januari vanaf 20.00 uur vindt er weer een pubquiz plaats bij café-restaurant Wielens in Noord-Sleen. Deze keer wordt de kennis van het jaar 2013 getest. In teamverband (maximaal 4 personen) worden vragen beantwoord.

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in.

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in
SleenWeb - 15 januari 2014

De gemeente Coevorden wil de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsvoering. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ligt van 15 januari tot en met 25 februari 2014 ter inzage. Het plan vervangt de vijf bestemmingsplannen Buitengebied van Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen en regelt de bestemming van zo’n 1700 percelen in de gemeente Coevorden.

Het voorontwerpplan heeft in januari en februari 2013 ter inzage gelegen en is besproken met belanghebbenden zoals provincie, waterschap, LTO, natuur- en milieufederatie, natuurbeherende instanties etc. Daarnaast is een
informatiebijeenkomst gehouden en zijn tientallen gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden waardoor al veel wensen en opmerkingen verwerkt zijn in het ontwerpplan. Een belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe plan is dat de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Wel moet bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het waardevolle landschap. In de bijbehorende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit worden richtlijnen gegeven voor een goede landschappelijke inpassing van met name uit te breiden (agrarische) bedrijven.

Inspraakreacties verwerkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de Nota Inspraak en Overleg, die naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp is gemaakt. Hierin zijn alle reacties verwerkt die op het voorontwerp zijn binnengekomen. Uitgangspunt hierbij was om daar waar mogelijk mee te bewegen met de wensen en behoeften van de agrariërs, die hun bedrijf moeten kunnen uitoefenen op het platteland. Ook heeft het college ingestemd met de Nota Inspraak en Overleg die naar aanleiding van de zienswijzen op de MER Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden is opgesteld. Iedereen die heeft gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels geïnformeerd over hoe de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan met zijn of haar reactie is omgegaan.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 23 januari 2014 is er een algemene informatiebijeenkomst in zaal Hegen, Wezuperstraat 15 in Wezup om 19.30 uur. Hier wordt in grote lijnen uitleg gegeven over het ontwerpbestemmingsplan en de resultaten van de inspraak.

SleenWeb personalia: afscheid en nieuwe medewerkers

SleenWeb neemt afscheid van enkele collega's, maar begroet ook weer een aantal nieuwe gezichten! Nieuwe gezichten zijn Nico Bakker, Ritha Elving en Diny Jansen. Paul Steenbergen, Netty Meijer, Claris Bakker en Evelien Bos stoppen.