Nieuws

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in.

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in
SleenWeb - 15 januari 2014

De gemeente Coevorden wil de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsvoering. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ligt van 15 januari tot en met 25 februari 2014 ter inzage. Het plan vervangt de vijf bestemmingsplannen Buitengebied van Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen en regelt de bestemming van zo’n 1700 percelen in de gemeente Coevorden.

Het voorontwerpplan heeft in januari en februari 2013 ter inzage gelegen en is besproken met belanghebbenden zoals provincie, waterschap, LTO, natuur- en milieufederatie, natuurbeherende instanties etc. Daarnaast is een
informatiebijeenkomst gehouden en zijn tientallen gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden waardoor al veel wensen en opmerkingen verwerkt zijn in het ontwerpplan. Een belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe plan is dat de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Wel moet bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het waardevolle landschap. In de bijbehorende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit worden richtlijnen gegeven voor een goede landschappelijke inpassing van met name uit te breiden (agrarische) bedrijven.

Inspraakreacties verwerkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de Nota Inspraak en Overleg, die naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp is gemaakt. Hierin zijn alle reacties verwerkt die op het voorontwerp zijn binnengekomen. Uitgangspunt hierbij was om daar waar mogelijk mee te bewegen met de wensen en behoeften van de agrariërs, die hun bedrijf moeten kunnen uitoefenen op het platteland. Ook heeft het college ingestemd met de Nota Inspraak en Overleg die naar aanleiding van de zienswijzen op de MER Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden is opgesteld. Iedereen die heeft gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels geïnformeerd over hoe de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan met zijn of haar reactie is omgegaan.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 23 januari 2014 is er een algemene informatiebijeenkomst in zaal Hegen, Wezuperstraat 15 in Wezup om 19.30 uur. Hier wordt in grote lijnen uitleg gegeven over het ontwerpbestemmingsplan en de resultaten van de inspraak.

SleenWeb personalia: afscheid en nieuwe medewerkers

SleenWeb neemt afscheid van enkele collega's, maar begroet ook weer een aantal nieuwe gezichten! Nieuwe gezichten zijn Nico Bakker, Ritha Elving en Diny Jansen. Paul Steenbergen, Netty Meijer, Claris Bakker en Evelien Bos stoppen.

Kerken gaan fuseren in Sleen: programma fusieweek

Deze week staat er in kerkelijk Sleen heel wat te gebeuren. Na een voorbereiding van enige jaren wordt de fusie tussen beide kerken een feit.

Nieuwe expositie bij Galerie Geert W.

Afgelopen vrijdag is in Galerie Geert W. in Noord-Sleen de expositie van schilderijen, gemaakt door Nasima Bosma uit Veenoord, geopend. Vanaf vandaag, dinsdag 14 januari, kunt u deze expositie in de galerie aan de Zweeloërstraat 1 bekijken.

Centrum voor 'Welzijn en Ontspanning' open op 1 februari

Op zaterdag 1 februari aanstaande vindt de officiële opening van het 'Centrum Welzijn & Ontspanning' in Sleen plaats. Om 10.00 uur zal wethouder Truus Pot-Eland van de gemeente Coevorden het centrum aan De Goornhoek 5 openen.

Bewoners van de Meulenbuurt voorgelicht

Zaterdagmiddag kregen de bewoners van de Schultestraat, Drostenstraat, Ettenstraat, Carspelstraat, Seendstraat, Aumuhlestraat en Molenerf in Sleen voorlichting over de situatie tijdens het musical spektakel "Op de vleugels van de wind".

Nog plekken vrij bij cursussen SeniorWeb

Het cursusseizoen 2014 van SeniorWeb gaat eind januari weer van start. SeniorWeb heeft nog twee plaatsen vrij bij de fotobewerkingscursus 'Picasa' en nog drie plaatsen bij de cursus 'Internet en e-mail'.

Academie Daan, bijzonder gewoon opleiden

Het is al jarenlang een doorn in het oog van vele ouders, waarvan de kinderen naar het VSO-ZMLK, de praktijkschool of MBO-1 gaan: Het lage niveau van het onderwijs en de minimale doorstroommogelijkheden van de leerlingen na het volgen van dit onderwijs.

Geluksdienst in de Ontmoetingskerk

De maand januari wordt beheerst door de fusie die de Nederlands Hervormde Kerk Sleen en de Gereformeerde Kerk Sleen verenigt in de Protestantse Gemeente Sleen.

Zeer geslaagd darttoernooi VV Sleen

Zeer geslaagd darttoernooi VV Sleen

Ook dit jaar stond het jaarlijkse darttoernooi bij VV Sleen weer op het programma. 33 spelers deden afgelopen zaterdag mee, die gingen strijden om de prijzen, maar vooral om de eer en de mooie wisselbeker.

Voorronde verkiezing Grootste nieuws van Sleen 2013

Ook dit jaar organiseert SleenWeb weer de succesvolle verkiezing van het Grootste nieuws van Sleen. Ronde één is inmiddels gestart, waarin bezoekers van de website hun eigen voorkeur door kunnen geven.

Sleen4life plant oefenloop

Sleen4life plant oefenloop

In de aanloop naar deelname aan de Roparun zal er vandaag, zaterdag 11 januari, een eerste oefenloop van 50 kilometer plaatsvinden.

Lente in de winter

Lente in de winter

Het is ons allemaal vast wel opgevallen dat we dit jaar, tot nu toe een extreem zachte winter hebben. Daardoor zijn er allerlei planten en bomen al ontwaakt uit de winterslaap.

Brugpiepers gevolgd: hoe is het nu? (deel 2)

Brugpiepers gevolgd: hoe is het nu? (deel 2)

Deel twee. Sinds juli volgen we acht brugklasleerlingen uit Sleen. Allereerst blikten we met het achttal terug op hun basisschooltijd en keken alvast naar de start op de middelbare school. Nu, een paar maanden later, namen we weer contact op.

Brandweer Coevorden stapt over op tankwagens

Brandweer Coevorden stapt over op tankwagens

De brandweer gebruikt vanaf 1 januari 2014 geen drinkwater meer bij het blussen van branden. Wanneer ergens brand is, neemt de brandweer het bluswater mee in een tankauto. Hierin zit 15.000 liter water. In de meeste gevallen is dit voldoende voor een snelle bestrijding van de brand.

Rustige kerst en oud & nieuw bij de politie

Wijkagent Bonhof geeft u graag weer een overzicht van de politieberichten uit Sleen en omgeving. Het was een rustige kerst en oud & nieuw.

Grote hennepkwekerij in Chinees-Indisch restaurant Erm (update)

Grote hennepkwekerij in Chinees-Indisch restaurant Erm (update)

De politie heeft woensdagmorgen in het pand, waar voorheen Chinees-Indisch restaurant Guang Zhou City aan de Oosterlangen in Erm gevestigd was, een grote hoeveelheid hennepplanten ontdekt.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Coevorden

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Coevorden

" 't Komp allemaol wal goed", zo eindigde burgemeester Bert Bouwmeester de Nieuwjaarsrede tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Coevorden welke op 6 januari plaatsvond in het Hof van Coevorden.

Gemeente pakt illegale bebouwing recreatieparken aan

Gemeente pakt illegale bebouwing recreatieparken aan

De gemeente Coevorden pakt de komende tijd illegale bebouwing op recreatieparken aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak vastgesteld. Op verschillende recreatieparken is namelijk sprake van illegale bebouwing.

Neergestreken in het Bourgondische Limburg

Neergestreken in het Bourgondische Limburg

In de rubriek ''Sleners in de verte'' is Annemarie Elberse in contact gekomen met een oud-inwoonster van Sleen, de 44-jarige Monique Smidt. Hoe vergaat het haar in het Bourgondische Limburg?