Glasvezel Zuidenveld

Vacature lid bestuur Stichting Glasvezel Zuidenveld

In de gemeente Coevorden is in de jaren 2019 – 2022 een glasvezelnetwerk gerealiseerd waardoor alle inwoners van de buitengebieden tegen een aantrekkelijke marktprijs zijn aangesloten op een technisch hoogwaardige internetverbinding. Het netwerk is eigendom van de Stichting Glasvezel Zuidenveld (20%), de gemeente Coevorden (40%) en Renet (40%). Samen vormen zij Glasvezel Zuidenveld BV. In het bestuur van de Stichting is per 1 maart 2022 een vacature voor een bestuurslid. Nieuwe leden van de Stichting worden bindend voorgedragen door het bestuur van de Vereniging Dorpen Coevorden.

Visie op burgerinitiatief

De bestuursleden van de Stichting zijn de schatbewaarders van het gerealiseerde burgerinitiatief. Het voortbestaan van de huidige positie van de Stichting Glasvezel Zuidenveld binnen de BV kan door ontwikkelingen in de markt van het netwerkbeheer, onder druk komen te staan. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij bij besluitvorming het belang van de inwoners van de buitengebieden kan vertalen naar constructieve besluiten die voortbouwen op het genomen burgerinitiatief.

Afspiegeling van de inwoners

Het burgerinitiatief is gerealiseerd door deelname van meer dan 50% van de huishoudens in de buitengebieden. De huidige bestuurderssamenstelling van de Stichting is geen goede afspiegeling van deze huishoudens. Om die reden is er een voorkeur voor een vrouw in een leeftijdsklasse onder de 65 jaar.

Statutaire voorwaarden

Een lid van het bestuur van de Stichting Glasvezel Zuidenveld woont in het buitengebied van de gemeente Coevorden. Zij/hij is geen bestuurslid van de Vereniging Dorpen Coevorden.

Werkzaamheden

Leden van de Stichting Glasvezel Zuidenveld zijn vrijwilligers zonder bezoldiging. Gezamenlijk ontwikkelen zij de nodige expertise en verdelen onderling de portefeuilles om als bestuur te kunnen functioneren. Een bestuurslid in de Stichting besteed gemiddeld één uur per week aan de taken in dit bestuur.

Hoe kun je reageren?

Dit profiel wordt uiterlijk 14 oktober 2021 verspreid onder de leden van de Vereniging Dorpen Coevorden (VDC). De leden worden verzocht actief binnen hun netwerk kandidaten te benaderen en hen gemotiveerd voor te dragen aan het bestuur van de VDC. Aanmelding kan via mail aan de secretaris van de VDC tot uiterlijk 14 november 2021 (ver.dorpen.coevorden@gmail.com).

Verloop van de procedure

Het bestuur van de VDC voert, op grond van dit profiel, gesprekken met de kandidaten en komt tot een bindende voordracht aan het bestuur van de Stichting Glasvezel Zuidenveld. Aansluitend worden de leden van de VDC geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.