PMD container
Print

nieuwsbrief nr.7 november 2019

Stimuleringsfonds en Dorpsbudget 
We hebben wederom het dorpsbudget aangevraagd bij de Gemeente.  Ook hebben we twee aanvragen ingediend voor het stimuleringsfonds. 

1: Nieuwe geluidsinstallatie voor het MFC

2: Muziekvereniging Crescendo met vervolg op project “muziek in de klas” De beoordelingen liggen na controle bij de Gemeente, nu bij de vakjury.  Naar verwachting zullen we medio november hierover een definitieve  uitslag krijgen. 
 
Glasvezel Zuidenveld                                               

De aanleg is gestart en de teller nadert al de 51%. Er is  reeds een eerste POP gebouwtje geplaatst. Hier komen alle  glasvezels bij elkaar en wordt het signaal per woning op de  vezels gezet.

U kunt zich nog altijd kosteloos aanmelden totdat men bij u in de straat bezig gaat./  Als u zich daarna pas aanmeldt zijn daar extra kosten aan                    verbonden.                                                                                                   Voor meer informatie kunt u terecht op de website  glasvezelzuidenveld.nl 
 
Dorpsvisie

Het heeft langer geduurd dan dat we hoopten maar de eindconclusie  van de enquête is nu eindelijk gereed en besproken met de werkgroep. De laatste wijzigingen worden nu verwerkt en op korte termijn willen  we de Dorpsvisie aanbieden aan de Gemeente.  
 
Wensboom

Tijdens de kerst van 2018 stond er in Sleen in de bibliotheek een zgn. “Joris” wensboom waar men een wens voor een dierbare kon achter laten.  Dit jaar komt de wensboom in de bibliotheek van Schoonoord te staan.  Wilt u ook dit jaar gebruik maken om iemand in het licht zetten, zoals Joris het omschrijft, dan kunt u van 6 tot 21 december terecht in het dorpshuis aan de Kerklaan 10 in Schoonoord. Informeer vooraf wel even naar de openingstijden. 
 
Verkeersregelaars

Wij hebben in de vorige nieuwsbrieven een oproep gedaan voor nieuwe verkeersregelaars. Tot op heden is daar weinig belangstelling voor. We doen nogmaals een oproep aan iedereen, die hiervoor eventueel interesse heeft, contact met  ons op te nemen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd een man te zijn.  Er zijn meerdere vrouwen die als verkeersregelaar fungeren. Bij elke activiteit die een dorp organiseert zijn vrijwel altijd  verkeersregelaars nodig. Kan een dorp niet aan die voorwaarde voldoen, dan bestaat de kans dat een activiteit niet door kan  gaan. Zover moeten we het niet laten komen. Als u twijfelt of dit wel iets voor u is, loop dan als een soort stagiaire één of twee keer mee en kijk hoe het gaat. Ook is het mogelijk dat u vrijblijvend met een van de verkeersregelaars een gesprek aangaat en zodoende een beeld krijgt van wat het inhoudt. Meelopen of overleggen met een van de verkeersregelaars verplicht u tot niets. Het aantal keren dat u in een jaar opgeroepen wordt gaat altijd in overleg. 
 
Bladafval

Nogmaals willen wij u er op attenderen dat er alleen bladafval op de daarvoor aangewezen plaatsen mag worden gestort. Dit jaar kan dat t/m 20 december. 

Beweegtuin

Op 21 september 2019 is de beweegtuin feestelijk geopend door wethouder Joop Brink. Er waren veel mensen afgekomen om de opening bij te wonen. De eerste oefeningen werden gedaan door een “oud” stel dat op de drukte was afgekomen. Middels een leuke sketch werden diverse toestellen uitgeprobeerd. Na de opening konden de aanwezigen in “De Schoel” van een proeverij genieten die was georganiseerd door de “Vrienden van De Schoel”. 
 
Inloopbijeenkomst aanpassingen N376 Sleen en bushaltes

Woensdag 27 november houdt de provincie Drenthe een inloopbijeenkomst over de aanpassingen aan de N376 rondom Sleen. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 16.30 en 20.00 uur in MFC De Brink, Brink 1 in Sleen. 
 
U bent van harte welkom tussen de genoemde tijden binnen te lopen. Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden vertellen u over de laatste stand van zaken. Wij laten u het ontwerp zien van de nieuwe rotonde bij de N376/Boelkenweg, het linksaf-vak bij de Bannerschultestraat en de fietsoversteek bij de rotonde Noord-Sleen. Ook informeren wij u over de planning. 
 
Bankje met puzzel

Het bankje op de hoek Bannerschultestraat/Heirweg is  voorzien van een mooie kleurrijke puzzel met daarin drie  fouten. Jitse Herder (oud-inwoner van Sleen) heeft deze voor  ons ontworpen en geschilderd. Een uniek bankje dat   nergens elders in Nederland te vinden is. De oplossingen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca. 
 
 Sport- en speelterrein bij de sporthal 
 
Er kan worden gestart met de aanleg van het multifunctionele sport- en speelterrein in Sleen. Het sport- en speelterrein wordt aangelegd op het grasveld tussen de kantine en het hoofdveld van de voetbalvereniging Sleen. De verwachting is dat het terrein voor de zomer gebruiksklaar is. Het betreft de aanleg van een speeltuin, een jeugdvoetbalveld en een beachvolleybal- en handbalveld. De financiën zijn middels diverse subsidieverstrekkers toegezegd waardoor de kosten voldoende zijn afgedekt. 

E-mail adressen

Er is redelijk gereageerd op onze oproep voor het aanleveren van uw e-mail adres. Nogmaals een oproep om uw e-mailadres door te geven op Dorpsbelangen@sleen.nu  Ook kunt u het inleveren op onderstaand adres. Roel Noordhuis Bannerschultestraat 22, 7841 AD Sleen 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print