Inschrijfformulier Dansworkshop

Inschrijfformulier Dans

Workshop van 8 lessen.

Er worden verschillende dansen aangeboden: Hip-hop, Streetdance, Modern, Ballet, Jazz, Latin, Zumba, Afro-dancestijlen (afhankelijk van de leeftijd).

Achternaam deelnemer: ………………………………………………………..

Voornaam: ……………………………………………………………………………..

Straat en huisnummer: …………………………………………………………..

Postcode / woonplaats: ………………………………………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………………………………..

E-mailadres: ……………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………….

       Jongen / meisje: ……………………………………………………………………..

Kosten voor de workshop van 8 lessen: € 25,00

Graag voor aanvang van de workshop overmaken op NL37RABO0359230644 t.n.v. Gymvereniging Sleen met vermelding dansworkshop

De workshop gaat door bij voldoende deelname (8 deelnemers). Opgave vòòr 7 januari 2021. Tijd van aanvang van de lessen hangt af van het aantal groepen wat zich aanmeldt.

Hierbij geef ik Gymvereniging Sleen toestemming voor het maken en het in alle redelijkheid gebruiken van foto’s op de eigen website, social media en tijdens evenementen.

Naam en voorletters ouders / verzorgenden:

Datum ………………………………………………………….

 

Handtekening ………………………………………………

 

 Het inschrijfformulier volledig invullen, ondertekenen en digitaal retourneren aan: gvsleen@hotmail.com

of inleveren: A. Hegen, Menso Altingstraat 9, Sleen

I.v.m. de Coronamaatregelen is de eerste les voorlopig gezet op zaterdag 23 januari 2021. Dit kan nog gewijzigd worden.

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen De Flinten 10 7841 GN  Sleen
T. 0591-361336 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend. Op dit moment bieden wij diverse sporten aan in sporthal Broekveld voor jong en oud. Wie wil nu niet dicht bij huis sporten. U zult merken dat bewegen loont.