Stemformulier Dorpsbudget 2022

Tot 30 november 2022 konden bewoners, verenigingen, stichtingen en buurten in Sleen en Diphoorn een plan of idee indienen om de leefbaarheid en sociale samenhang te verbeteren. Dorpsbelangen draagt alleen zorg voor de financiering, het is dus de bedoeling dat men zelf vrijwilligers werft die voor de uitvoering en onderhoud zorgdragen. Dat is nou precies de bedoeling van sociale samenhang verbeteren.

Iedere inwoner van Sleen mag een stemformulier invullen. Dus dat betekent dat er meer inwoners per adres kunnen stemmen (moeder, vader, dochter, zoon) mits je maar bij de Gemeente Coevorden als inwoner van Sleen of Diphoorn ingeschreven staat. Er wordt één stemformulier op uw adres bezorgd en die kunt u dus gerust kopiëren. Iedere inwoner kan maximaal 5 verschillende ideeën aankruisen. Zo kan Dorpsbelangen een volgorde aanbrengen en bepalen of voldoende mensen behoefte hebben aan de uitvoering van het idee. Na het stemmen kijkt Dorpsbelangen welke ideeën kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij geldt dat het idee met de meeste stemmen als 1e voor uitvoering in aanmerking komt, daarna volgen de ideeën naar rato van de hoeveelheid stemmen totdat het geld op is.

Wilt u stemmen?
Vul het bij u in de bus gekomen formulier in en lever deze in op Bannerschultestraat 22. Digitaal stemmen kan ook, gebruik hiervoor dan onderstaand formulier. 

Dorpsbelangen is trots op haar inwoners en de actieve bijdrages. Samen maken we er een nog leefbaarder dorp van!

Volgende ideeën zijn helaas niet haalbaar (zie bijgaande uitleg):
- Verbeteren fietspad Jongbloedvaart (is al overleg met Gemeente in gang gezet)
- Verkeersveiligheid rond de scholen (is al werkgroep mee bezig)
- Oprichten jeugdsoos (geen locatie en bedrag bekend)
- Verlichting kunstgrasveldje naast sporthal (bij aanleg reeds door Gemeente afgewezen)
- Opknappen bos en Kibbelkoele (hoort bij Dorpsbelangen Noord-Sleen)
- Pump/track/skatebaan oude voetbalveld (kosten overstijgen beschikbaar dorpsbudget)
- Aanleggen voetpaden in Sleen (kosten overstijgen beschikbaar dorpsbudget)
- Verbreden fietspad naar Oosterhesselen (kosten overstijgen beschikbaar dorpsbudget)

Betreffende het honden uitlaatveldje heeft de gemeente aangegeven dit niet toe te staan op het oude voetbalveld. Er zal dus een andere locatie moeten worden gezocht. Er zijn een paar inwoners die zich met het realiseren van dit hondenveldje wil bezighouden. Deze mensen zijn binnen Dorpsbelangen bekend en kunnen indien gewenst door ons met elkaar in contact worden gebracht.

De voorstellen waarop u kunt stemmen zijn:
dorpsbudget 2022 lijst.jpg

Stemformulier
Via onderstaand formulier kunt u tot 31 januari 2023 uw keuze(s) doorgeven voor de besteding van het dorpsbudget.