Oud papier PMD container
Print


Achter de coulissen: Stichting SleenWeb
 

Bij veel verenigingen en stichtingen hebben we een blik achter de schermen kunnen werpen in de rubriek 'Achter de coulissen'. Nu vinden we het hoog tijd om het reilen en zeilen van ons SleenWeb eens nader te belichten. Voor een dorpssite telt Sleen.nu veel bezoekers, inmiddels gemiddeld 1500 tot 2000 per dag. Om zo’n bezoekersaantal te kunnen behouden, moeten er natuurlijk wel dagelijks nieuwe items verschijnen, en dat betekent dat je veel enthousiaste vrijwilligers nodig bent. Anders kregen we dit nooit voor elkaar. 

Onze stichting draait met zo’n 35 vrijwilligers, die allemaal een taak hebben in het brengen van nieuws of informatie. In de vorm van nieuwsflitsen of rubrieken. Voordat de verschillende items op de site verschijnen moet er heel wat geregeld, besproken en verdeeld worden, verslagen moeten worden gemaakt, foto’s erbij zoeken en dat alles in duidelijk leesbare taal. Niet alles wordt door onze vrijwilligers verslaan. Gelukkig wordt er ook materiaal aangeleverd door verenigingen en stichtingen die nieuws te brengen hebben.

Bestuur

Elke stichting heeft een bestuur, bij ons zijn dat Marco Beuker als voorzitter, Frank Dijks als secretaris, Jeanet Kramer als penningmeester, Edwin Boxem en Hille Douma. Marco houdt zich bezig met de algehele coördinatie, aansturing redactie/medewerkers, doorontwikkeling website en webbeheer. Frank richt zich op het secretariaat, de interne activiteiten, het webbeheer en de deelnemers. Dat zijn er op dit moment zo'n 150. Allemaal bedrijven, stichtingen en verenigingen die een (betaalde) vermelding op sleen.nu hebben. Jeanet is verantwoordelijk voor de financiën en administratie. Hille en Edwin houden zich voornamelijk bezig met taken die zich tussentijds aandoen.

IMG_1777.JPG

Om de twee maanden wordt er vergaderd. Maar bijna dagelijks is er contact via de mail of via onze telefonische WhattsApp groep. Dat wordt ook veroorzaakt doordat een aantal bestuursleden in meer of mindere mate ook als fotograaf of redacteur meedraaien. Daarbij wordt er nogal actief “bestuurd”.

Maar met een bestuur alleen begin je niet veel, daar ben je zeker redacteuren, verslaggevers en fotografen bij nodig. En daar zijn er gelukkig nogal wat van. Want het is en blijft vrijwilligerswerk en soms zijn er wel meerdere nieuwsitems op één dag of avond. Om één en ander te stroomlijnen wordt dagelijks door de dienstdoende nieuwscoördinator de agenda actueel gehouden voor wat betreft de verslaglegging. De dienstdoende coördinator selecteert en doet zijn/haar uiterste best opdat de wekelijkse activiteiten kunnen worden vastgelegd. Achter de schermen doen ze hun werk, maar o zo belangrijk voor het slagen van een actuele dorpssite. En dit zijn ze dan met hun verhaal.

Nieuwsredactie

Wij stellen u graag het huidige team nieuwsredacteuren voor:
Marco Beuker (hoofdredacteur)
Karin Zwanenburg

Jacob Kiers

Ellen Blaauwwiekel

Jasper Venema

Hun verhaal: Als nieuwsredacteur coördineer je de agenda van de week, zodat de fotografen en de verslaggevers naar de verschillende locaties kunnen. Na het ontvangen van de foto’s en verslagen plaatsen we de artikelen. Enkele verslaggevers plaatsen ook hun eigen artikelen. Ons motto is: vandaag nieuws = vandaag geplaatst. Doordat je in een pool werkt, is het elke week weer anders en weet je vaak niet wat je te wachten staat. Dat maakt het werk als redacteur divers en leuk. 

Voor het plaatsen van nieuwsberichten op sleen.nu is een redactieschema gemaakt. Een redactielid heeft, in samenwerking met de hoofdredacteur, een week lang de taak de nieuwsvoorziening op de site te verzorgen. 

Het verzamelen van nieuws gebeurt actief en passief
Passief via redactie@sleen.nu: alle redactieleden ontvangen deze mail, degene die redactiedienst heeft handelt vragen en verzoeken af. Via agenda@sleen.nu komen er agendaberichten binnen. Dit beheert Ellen. Ook komen er prikbord- en familieberichten binnen. De dienstdoende redacteur is verantwoordelijk voor het activeren en tekstueel controleren van het bericht. Actief: we gaan ook in andere media op zoek naar Sleen en omgeving-gerelateerde berichten.

Verslaggevers en fotografen (pool)

Het broodnodige bindmiddel voor een actuele dorpssite zijn natuurlijk de fotografen en verslaggevers. 

Op de foto hierboven v.l.n.r.: Richard Rouwenhorst (foto’s), Ria Kramer (verslag en foto’s), Silvia de Vries (verslag en foto’s) Ton Haan (verslag en foto’s), Jenny Hietkamp (foto’s), Annemarie Elberse (verslag en foto’s), Guido Hansman (foto’s), Ton Trompert (foto’s en verslag).

   

Maar ook Luuk Houkes, Nico Bakker, Hille Douma en Henk Steenbergen trekken zeer regelmatig het dorp in om nieuws te verslaan en uiteraard om mooie foto’s te schieten.

Een paar foto’s zijn soms snel gemaakt, niet altijd echter. En een foto die een verhaal vertelt, tja daar zit je dan nog wel even bij. Dat geldt zeker ook voor een verslag. Je wilt alles wel vertellen maar om het goed leesbaar te houden mag het niet te lang zijn, dus schrijven en schrappen en bijschaven maar. Moet het een sfeerverslag zijn of juist niet. Kortom, een verslag is zomaar niet klaar om geplaatst te worden.

Correctoren(trices)

Ritha Elving en Jeanette Otter zijn dagelijks achter de schermen aanwezig. 

correctoren Rithe en Jeannette.JPG

Hun verhaal: “Het is onze taak ervoor te zorgen dat er geen ”zpelvouten”, “tiepvouten” en dergelijke in de artikelen staan. Officieel wordt deze functie correctie-redacteur genoemd. De controle van de artikelen gebeurt de ene keer voor en de andere keer na plaatsing. Wij proberen dit zo goed mogelijk uit te voeren en zo ons steentje bij te dragen aan de professionele uitstraling van SleenWeb. We doen dit bij toerbeurt week op, week af. Erg leuk om te doen en het houdt ons taalkundig scherp.”

Rubrieken

In de verschillende rubrieken kunnen we wat uitgebreider ingaan op activiteiten zoals bij verenigingen en stichtingen, of ondernemers eens in het voetlicht zetten. Ook deze rubrieken moeten worden gecoördineerd. Er moet wel materiaal aangeleverd worden en daarbij moet het plaatsingsproces ook in de gaten gehouden worden. Eén en ander moet wel verdeeld worden over de maand. Hiervoor is Alieke Eising verantwoordelijk. Zij is de coördinator rubrieken bij ons en plaatst de artikelen.

Rubriek Achter de Coulissen
De rubriek Achter de Coulissen is er voor de verenigingen en stichtingen die Sleen e.o. rijk is. Deze wordt zeker zes keer per jaar gevuld door een vaste groep fotografen en verslaggevers. Hieronder vastgelegd zijn dit Ria Kramer (foto’s en/of verslag), Silvia de Vries (foto’s en/of verslag), Alieke Eising (foto’s en/of verslag), Jenny Hietkamp (foto’s) en coördinator Jeanet Kramer (verslag).

In deze rubriek gaan we nader in op de activiteiten van de betrokken vrijwilligers, en waar ze voor staan. We zoeken zelf contact met een vereniging, maar we mogen ook getipt worden.

Rubriek Slener in de Verte
Zo is er ook de rubriek Slener in de Verte, waarin bijna maandelijks wel een oud-inwoner van Sleen zijn/haar verhaal doet.

foto slener in de verte.JPG

Hille Douma, Jacob Kiers en Annemarie Elberse

Sinds geruime tijd is SleenWeb bezig met het in contact komen van Sleners, die lange of korte tijd geleden, elders zijn gaan wonen. Middels een oproep maar ook middels tips van lezers wordt er door iemand van het team contact gezocht met de betreffende persoon. Deze contacten verlopen vaak via de mail en soms ook via Skype. Zowel in het buitenland als in Nederland. Grenzen zijn in dit geval niet belangrijk.

Interessant is om te weten waar en hoe ze wonen, wat ze doen in het dagelijks leven, wat hun op de plek waar ze nu wonen heeft gebracht en uiteraard de herinneringen aan Sleen. Sommigen leveren zelf bijna het hele verhaal aan en bij anderen worden de antwoorden door het team in een verhaal samengebracht.  Een leuke bijkomstigheid om te weten is dat sleen.nu vanuit verschillende plekken op de wereld gevolgd wordt. Het werkt uiteraard ook andersom, de Slener in de Verte kan zo ook de gebeurtenissen in Sleen op de voet volgen.

Rubriek Slener in the spotlight
Het spotlightteam in de schijnwerpers!

Hun verhaal: Ons clubje bestaat uit vier verslaggevers en twee fotografen. Jantje Oosterhof, Gienus Woldring, Ton Trompert (beheerst zowel pen als camera) en Ben Offringa. Zij schrijven bij toerbeurt de rubriek Slener in de spotlight. We brengen een bezoek aan mensen die vertellen over hun doen en laten. Dat kan een liefhebberij zijn, een beroep, een belevenis noem maar op, het kunnen ook mensen zijn die bijzonder zijn, zonder daar weet van te hebben. Maar wat is een verhaal met alleen komma’s, punten en alinea’s.

Onze fotografen, Annemarie Elberse en Guido Hansman omlijsten het geschreven woord dan ook met mooi fotowerk. Belangrijk is dat mensen, die je interviewt en fotografeert, vertrouwen in je hebben. Het wil wel eens gebeuren dat mensen iets los laten waar ze later spijt van hebben. Dat dien je te respecteren en zoiets plaats je niet. Een goede gewoonte is het verslag eerst te laten lezen om zo uitglijers te voorkomen. Een ieder van ons heeft zo zijn eigen voorkeur voor bepaalde onderwerpen, daar houden we rekening mee. Onze samenwerking is ok en collegiaal. We doen ons best komend jaar de spotlight weer te richten op mensen die iets hebben te verhalen of te verklappen!

Rubriek Ondernemersflits

Van links naar rechts: Henk Steenbergen (foto's), Esther Spijkerboer (tekst), en onder: Geert W. Smegen (tekst) en Nico Bakker (tekst en foto's). Hun verhaal: Waarom een ondernemersflits op sleen.nu? Wij willen de bedrijven die onze site steunen als deelnemer graag een keer in de spotlights zetten door de ondernemers te interviewen en hun verhaal te laten vertellen over hun bedrijf. We laten het resultaat van het interview zien in een verhaal en aan aantal foto’s: de ondernemersflits. De ondernemersflits is dus een soort tegenprestatie. We streven ernaar om één keer per maand een nieuwe ondernemersflits op onze site te zetten en zo dus elke maand een bedrijf aan u voor te stellen.

Columns

Wat zou een zichzelf respecterende dorpssite zijn zonder columnisten. En wat is een column nu eigenlijk? Volgens “Taal en Educatie” is het een spitsvondig stukje proza van tussen de 200 en maximaal 1000 woorden. Een ander kenmerk is dat het met een zekere regelmaat wordt gepubliceerd. De onderwerpen zijn afhankelijk van de schrijver, ze kunnen geschreven zijn naar actualiteit en/of persoonlijke belevenissen. Humor, een kritische blik, spot en zelfspot zijn zeker elementen die een bijdrage leveren aan een column die met aandacht wordt gelezen. Soms betekent dat een lach op het gezicht van de lezer. Aan de andere kant levert de vermeende dwaasheid van de schrijver een dusdanige ergernis op dat de lezer direct wil reageren. Hij of zij neemt dan ruw de laptop ter hand en mishandelt dan de toetsen om met een eigen kritisch mailtje het hart te luchten. Wij zouden zeggen doen. Want niet iedereen kan zich altijd vinden in een column. Maar eh, tja ... daar is een column ook niet voor bedoeld. Punt is wel dat het iets in de lezer heeft losgemaakt en dat is wel de bedoeling van een column!

V.l.n.r.: Henderkien (Harm Dijkstra), Marjolein Kleine, Martin Kramer, Harm Jan Geugies,

 

en Karin Heeling, die sinds kort ook deel uitmaakt van het columnisten team. Ria Kramer is coördinator van de columns.

SleenWebcafé

Iedere maand (m.u.v. de vakanties), de ene keer op woensdag, de andere keer op donderdag hebben we een SleenWebcafé. Tijdens het café bespreken we de actuele zaken, maar het is vooral een gezellige bijeenkomst om even bij te kletsen.

Tot slot
Wij gaan ervan uit dat Sleen en omstreken nog in lengte van dagen genoeg stof tot schrijven en mooie plaatjes oplevert en daarvan zullen we u zeker deelgenoot blijven maken!

Klik hier voor alle foto's.

Samenstelling: Jeanet Kramer m.m.v. alle SleenWebbers